החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: שטראוסר נ' קבוצת איזנברג נדל"ן בארץ ובעולם בע"מ

התובע טען כי הנתבעים שלחו לו הודעות ספאם בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעים 1-2 שלחו הודעות לצד שלישי ואילו הנתבע 3 לא התגונן.

נפסק

דין התביעה להידחות. אין מחלוקת כי הנתבעים מופיעים בפרסומים שנשלחו לתובע, אך הן טוענות כי לא שלחו את ההודעות וכי לא היו מודעות לעצם הפרסום. לפי סעיף 30א(י)(1) לחוק, ניתן לפסוק פיצויים במקרה בה שוגר דבר הפרסומת ביודעין ובניגוד להוראות החוק. התובע לא הרים את נטל ההוכחה הדרוש לידיעת הנתבעים על שיגור ההודעות. אין להטיל אחריות על מעשים שנעשו על-ידי גורמים שלישיים שלא נקשר עמם בית העסק [עניין א.א. קליניקות כרמל – רע"א 2059/16] וזאת משום שהתובע לא הראה כי הנתבעים היו מודעים למעשים שנעשים על-ידי צדדים שהתקשרו עם חברות פרסום. באשר לטענת התובע בדבר אחריות נושא משרה, הרי שהחוק מייחס אחריות פלילית אישית ולא אחריות לפיצוי ומשכך דין הטענה להידחות.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.