חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: בלייכר נ' החברה למרכזי תרבות וספורט לעובד ולמשפחתו בע"מ (חל"צ)

הנתבעת היא חברה המפעילה את הקאנטרי בקריית אתא. התובע, לקוח הנתבעת בזמנים הרלבנטיים, טען כי הנתבעת שלחה לו הודעות פרסום רבות לטלפון הנייד, ללא הסכמתו, ובניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובע מסר לה את פרטיו עת נרשם כמנוי, תוך אישור התקנון המאפשר את משלוח הפרסומים.

נפסק

אין חולק כי התובע נתן בתחילה את הסכמתו לקבלת דברי פרסומת מהנתבעת. אין לקבל את טענת התובע כי לא קרא את התקנון. לו הנושא באמת היה בוער בעצמותיו של התובע, הוא היה עומד על כך שיירשם באופן מפורש כי אינו מעוניין במשלוח פרסומים. לא ניתנה אפשרות הסרה בהודעות שנשלחו לתובע. הנתבעת לא עמדה בהוראות החוק עת שלחה לתובע הודעת מסר קצר, בה לא הייתה כל אפשרות ליתן הודעת סירוב באותו האופן. לפיכך התובע פנה למזכירות הקאנטרי על-מנת שתטפל בכך. הנתבעת תשלם לתובע סכום של 200 ש"ח בגין כל הפרה (24 הודעות – סה"כ 4,800 ש"ח) וכן הוצאות משפט בסך 300 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.