חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: שוורץ נ' הלכות חיים ישראל (ע"ר)

התובע טען כי הנתבעת שיגרה אליו הודעה קולית לטלפון הנייד, שמטרתה עידוד תרומה לנתבעת, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק

הנתבעת אינה עומדת בהגנה שבחוק, כאשר הודעת ההסרה אינה בתחילת ההודעה. הודעת ההסרה צריכה לפתוח את ההודעה ולאפשר לנמען הסרה באופן מיידי. אין כל היגיון להכריח את מי שאינו מעוניין בקבלת ההודעה להמתין 30 שניות עד שיבין כיצד ניתן להסיר עצמו מהמאגר. בפרט נכונים הדברים לגבי אזרח שלא נרשם במאגר ושיחת הטלפון פוגעת בפרטיותו באופן מפתיע. לנתבעת קיימת אחריות מכוח החוק. לעניין גובה הפיצוי, המקרה דנן אינו כולל נסיבות חריגות, אך מאחר שתיקון 63 לחוק התקשורת הוא חדש יחסית ולא הוטמע במלואו, יש לקבוע הפחתה קלה. הנתבעת תשלם לתובע סך של 800 ש"ח וכן תישא בהוצאות בסך 200 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.