חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: מירס נ' פדרמן – בית השקעות נדל"ן ופיננסים בע"מ

התובע טען כי הנתבעים שלחו לו 2 הודעות פרסומיות לטלפון הנייד, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעים הכחישו כי שלחו הודעות לתובע וכן וכי יש לצרף להליך בעל דין נוסף, חברת ספאם אוף שהייתה מעורבת בהכנת התביעה.

נפסק

בעקבות עדותו של נציג חברת ספאם אוף, יש לקבוע כי עלה בידי התובע להרים את הנטל המוטל עליו להראות כי ההודעות נשלחו על-ידי הנתבעת. אין גם מחלוקת כי מדובר בדברי פרסומת. נוכח נימוקי הצדדים, אין להורות על צירופה של ספאם אוף כתובעת נוספת או על סילוק התביעה על הסף מחמת מעורבותה בהליך הכנת התביעה. בשים לב לטעמים שפורטו בפסיקה, הנתבעת תשלם לתובע סך של 200 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.