החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: אביטל נ' גרופר קניות חברתיות בע"מ

תביעה קטנה שעניינה בטענת התובע כי הנתבעת שלחה לו 130 דברי פרסומת, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת לא חלקה על משלוח ההודעות, אך טענה כי יש לדחות את התביעה על הסף לאור הסכמתו המפורשת של התובע למשלוח ההודעות. בנוסף, הנתבעת טענה כי התובע לא התשמש במגוון דרכי ההסרה אותן מעמידה הנתבעת למנוייה. הנתבעת טענה כי התובע בחר שלא להשתמש בקישור בגוף ההודעה, אלא השיב למיילים בהודעה חוזרת, למרות שהכתובת מסומנת ככתובת שאין להשיב לה. הנתבעת טענה כי עמדה בהסדר הפשרה שסוכם בתובענה הייצוגית שהוגשה נגדה בעניין זה [ת"צ 10440-07-12].

נפסק

יש מקום לקבל את התביעה באופן חלקי. התובע לא הכחיש שנרשם לאתר הנתבעת ולא סתר את האסמכתא להסכמה לקבלת דברי דואר מהנתבעת. יש לדחות את התביעה לפיצוי בגין משלוח ההודעות ללא הסכמה מראש. אין די בכך כדי לדחות את התביעה על הסף. עיון בדברי הפרסומת שצורפו לתביעה, שנשלחו לאחר קבלת פסק-הדין בתביעה הייצוגית, נמצא כי מופיעה בנדון המילה "פרסומת" וכי ההסרה היא בקישור בתחתית ההודעה. טענת התובע כי לא הצליח להסיר עצמו מרשימת התפוצה לא הוכחה. לא הוכח כי האפשרות, שנקבעה בתביעה הייצוגית, של הסרה מכל רשימות התפוצה בבת אחת לא פעלה, אלא ההיפך. הדגמת השימוש בקישור על-ידי הנתבעת הראתה כי הליך ההסרה למנויים מסורבל ומצריך רמת סבלנות רבה והתעסקות בפרטים. יש לקבוע כי הנתבעת נמנעה מלהעמיד לרשות התובע כפתור הסרה פשוט, שיקל עליו את ההסרה, וישווה בין אופן קבלת ההודעה לאופן הסרת הנמען מרשימת התפוצה. אין להפטיר את הנתבעת מחובותיה על בסיס טענתה כי התובע שלח את בקשת הסירוב בהודעה אלקטרונית חוזרת, ביודעו כי הודעות אלה אינן מגיעות ליעדן [ת"ק 40520-03-12]. היה על הנתבעת לאפשר לתובע הסרה בדרך פשוטה ומאוזנת של "השב", על-פני האפשרות להסרה באמצעות הקישור. מנגד, יש לתת ביטוי לכך שהתובע לא הציג את התוצאה של ניסיונותיו להסיר את עצמו באמצעות הלינק. התובע הגיש את תביעתו באמצעות נט המשפט ואת כל בקשותיו הגיש בדרך אלקטרונית. לא הוצג כי התובע הוא אדם בעל קשיים מיוחדים להתמודד עם טכנולוגיה. כמות דברי הפרסומת שצבר ושמר, ככל שהיה בה להטרידו, לא הביאה אותו ליצירת קשר עם שירות הלקוחות של הנתבעת בכל אחת מדרכי ההתקשרות הקיימות בכל הודעה שנשלחה. לעניין גובה הפיצוי, הרי מדובר בשיקול דעת רחב. כמות ההודעות שצבר התובע, במקביל למשלוח הודעות ההסרה שלו לכתובת דוא"ל שלא ניתן להשיב לה, ללא ניסיון לפנות לנתבעת בדרכים אחרות, מצדיקה הפחתת הפיצוי. הנתבעת תשלם לתובע סך של 3,000 ש"ח כפיצוי וכן אגרת משפט בסך 50 ש"ח והוצאות בסך 300 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

 

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.