החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ליאור פפל נ' טריידנט קפיטל מרקטס בע"מ ואח'

בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית וליתן תוקף של פס"ד להסכמת הצדדים למחיקת התובענה. הוסכם כי המשיבים ישלמו גמול למבקש בסך 15,000 ש"ח ושכר טרחה לב"כ בסך 25,000 ש"ח. נפסק – עניין ההליך בטענת המבקש כי המשיבים הפרו את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, האוסר על מפרסם לשלוח דבר פרסומת, ללא הסכמה בכתב ומראש של הנמען. הצדדים הגיעו לכלל הסכמה כאמור לעיל, תוך הבאתם בחשבון של השיקולים הבאים: הודעות הדוא"ל שבבסיס התובענה הופצו באמצעות צד שלישי ולא על-ידי המשיבים עצמם; בעצם הגשת התובענה יש כדי להאיר את עיני כלל המפרסמים במשק ועוד. בשים לב לכך שבנסיבות העניין עצם הגשת התובענה הביאה את המשיבים לבחון את התנהלותם של העושים במלאכת הדיוור מטעמם ולהקפיד כי מלאכת הדיוור תעשה בהתאם להוראות חוק התקשורת, החליטו הצדדים לסיים את הסכסוך בדרך של הסתלקות ותשלום גמול למבקש ושכ"ט לב"כ. הבקשה אושרה.

קישור לפסק דין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.