חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: ריטרסקי נ' מרטון

התובע טען כי הנתבע שלח לו הודעות דוא"ל בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבע טען כי קיבל המלצה ממכר לפנות אל התובע וכי התובע יכול היה לפעול להסרת הפרסום.

נפסק

יש לקבל את התביעה בחלקה. אין חולק כי הנתבע שלח לתובע 3 הודעות דוא"ל ובהן פרסומת, בניגוד לחוק. הנתבע לא העלה הגנה ממשית. אין לראות בשלילה את העובדה שהתובע מגיש תביעות לפיצוי לפי חוק הספאם. לכל היותר יש בעובדה זו כדי להצדיק הפחתת פיצוי לפי הנסיבות. יש לדחות את טענת הנתבע כי העובדה שהתובע הוא עו"ד, המגיש תביעות לפי חוק הספאם, מהווה פרצה בחוק אותה מנצל התובע כדי להתעשר על חשבונו. יש לראות בחומרה את העובדה שאף לאחר הגשת כתב התביעה המקורי, המתייחס לשתי הודעות דוא"ל, שלח הנתבע הודעת דוא"ל שלישית לתובע. התובע הוכיח את עילת התביעה והנתבע לא העלה טענות הגנה ממשיות. הנתבע שלח אל התובע 3 הודעות בניגוד לחוק ובנסיבות אלה זכאי התובע לפיצוי ללא הוכחת נזק בגין משלוח 3 ההודעות המפרות. יש לפסוק לתובע פיצוי בסך 700 ש"ח בגין כל אחת משתי ההודעות המפרות מושא כתב התביעה המקורי וכן פיצוי בסך 1,000 ש"ח בגין ההודעה השלישית. הנתבע ישלם לתובע סך של 2,400 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 800 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.