החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: פרמינגר נ' רפואה אסתטית מתקדמת – ד"ר לריסה ברק בע"מ

בקשה מוסכמת לפי סעיף 16 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, לאישור הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית. בבקשת האישור נטען כי המשיבה הפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, כששלחה למבקשת הודעות פרסומת במסרון, ללא הסכמתה. במסגרת מתווה פשרה הסכימו הצדדים כי המבקשת תסתלק מבקשת האישור, כי תביעתה האישית תידחה, וכי המשיבה תשלם למבקשת גמול בסך 5,000 ש"ח וכן תשלם לב"כ שכר טרחה בסך 17,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

נפסק

יש לאשר את בקשת ההסתלקות. בית המשפט שוכנע כי אין מדובר בתביעת סרק וכי למבקשת קיימת עילת תביעה מכוח חוק הספאם. לאחר הגשת בקשת האישור נוצר קשר בין הצדדים והמשיבה הסבירה למבקשת כי מדובר במקרה חד פעמי עקב טעות. המשיבה התחייבה לרענן את נהליה ולאפשר הסרה אוטומטית מרשימת התפוצה לפי הדין. הגשת הבקשה הצמיחה תועלת לחברי הקבוצה ולאור הצהרת המשיבה בדבר אופן פעולתה מעתה ואילך, נראה כי התקלה שהובילה להגשת בקשת האישור נפתרה. המבקשת ובא-כוחה זכאים לגמול ושכר-טרחה, אך הסכומים שהוסכמו מוגזמים. המשיבה תשלם למבקשת גמול בסך 1,500 ש"ח ושכר טרחה לב"כ בשיעור של 8,000 ש"ח כולל מע"מ.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.