חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: מדיון נ' תפוז כתום שיווק אופנה בע"מ

בקשה מוסכמת להסתלקות המבקשת מבקשתה לאישור תובענה כייצוגית נגד המשיבה. עניין בקשת האישור בטענת המבקשת כי המשיבה שלחה לה מסרונים פרסומיים לטלפון הנייד, לאחר שהצטרפה למועדון הלקוחות של המשיבה, וזאת ללא הסכמתה של המבקשת כנדרש בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ונוכח העובדה כי לא ניתן היה לבקש הסרה במסרון חוזר.

נפסק

המשיבה מאפשרת ללקוחותיה לשלוח הודעת סירוב בדרך של משלוח מסרון חוזר. הושגו בין הצדדים הסכמות לגבי מתן הטבה לכלל חברי המועדון של המשיבה, בשווי של כ-1,200,000 ש"ח. הצדדים לא הגיעו להסכמות ביחס לשאלת הגמול למבקשת ושכר טרחת באי כוחה. נוכח האמור בבקשת ההסתלקות ובשים לב כי ההפרה העיקרית הנטענת תוקנה על-ידי המשיבה, יש לאשר את הסכמת הצדדים וניתן לה תוקף של פסק-דין. הצדדים יטענו בנפרד לעניין הגמול ושכר-הטרחה.

קישור לפסק הדין המלא

 

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.