החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: רוזנברג נ' אמפא ישראל 2016 – ניהול וייזום פרויקטים למגורים ואח'

בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית. בתביעתו ובבקשת האישור המבקש טען כי המשיבות שלחו לו הודעת טקסט הכוללת פרסומת לפרויקט דיור, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. המבקש טען כי המשיבות לא קיבלו את הסכמתו למשלוח ההודעה וכן כי לא אפשרו לשלוח הודעת סירוב בדרך שבה נשלח דבר הפרסומת. המשיבות טענו כי כל נמעני ההודעה, לרבות המבקש, הם לקוחות שפנו למשיבות במסגרת פרויקטים אחרים ואישרו קבלת דיוור פרסומי. עוד נטען כי מנגנון ההסרה עולה בקנה אחד עם דרישות החוק.

נפסק

הצדדים הגישו הסדר פשרה לאישורו של בית המשפט, במסגרתו התחייבו המשיבות לשלוח דברי פרסומת רק ללקוחות שנתנו לכך את הסכמתם המפורשת מראש ובכתב וכן לאפשר לנמענים לשלוח הודעות סירוב בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת. בנוסף, התחייבו המשיבות לשלם לחברי הקבוצה פיצוי כולל בסך 70,000 ש"ח. המשיבות ישלמו למבקש גמול בסך 15,000 ש"ח ושכר-טרחה לב"כ בשיעור של 29,000 ש"ח + מע"מ. ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. סיום ההליך בפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת. ההסדר מאושר וניתן לו תוקף של פסק-דין.

קישור לפסק הדין המלא

 

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.