החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: קספר ואח' נ' איל מקיאג' קוסמטיקה (2013) בע"מ

תביעת 15 תובעים בטענה כי הנתבעת שיגרה אליהם מסרונים פרסומיים, בניגוד לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. מספר ההודעות שנשלח לכל תובע שונה. הנתבעת טענה, בין היתר, כי התובעים נרשמו למאגר לקוחותיה, הסכימו לקבל הודעות פרסום ואף עשו שימוש בהטבות שקיבלו.

נפסק

במהלך הדיון כי מדובר בתובעים שאין כל קשר ביניהם מלבד העובדה כי קיבלו מסרונים מהנתבעת. אין זו התביעה היחידה שהגישו התובעים בגין הודעות ספאם, באמצעות אותו בא-כוח. במסרונים ניתנה אפשרות הסרה דרך כניסה ללינק, אך התובעים (שקיבלו יותר מהודעה אחת) לא השתמשו באפשרות זו. תצהירי התובעים זהים בתוכנם. מדובר בהטבות שמפרסמת הנתבעת לחברי מועדון. מאידך, המסרונים נשלחו לתובעים בניגוד להוראות החוק. אמנם ברור שהתובעים הצטרפו למועדון ובמסגרת זו מסרו את פרטיהם, אך לא ניתנה לתובעים אפשרות להסיר את שמם באותה דרך שבה נשלח דבר הפרסומת, בניגוד להוראות סעיף 30א(ד). יש מקום לפצות את התובעים בגין משלוח ההודעות, אך יש לצמצם את הפיצוי הסטטוטורי לסכום נמוך יותר מ-1,000 ש"ח, שכן התובעים נהנו מההודעות שקיבלו ועשו בהם שימוש לצורך קבלת הטבות. לגבי התובעים שקיבלו יותר מ-3 הודעות ולא עשו דבר, אלא המתינו להודעות נוספות כך שיוכלו להגדיל את סכום התביעה, יש לקבוע פיצוי נמוך יותר. הנתבעת תפצה את התובעת 15 ב-1,000 ש"ח, שכן לא ניתנה הסכמתה לקבל הודעות. תביעת חלק מהתובעים נדחתה כיוון שלא התייצבו לדיון. לגבי יתר התובעים, כל תובע שקיבל הודעה אחת או שתיים, יזכה בפיצוי של 300 ש"ח לכל הודעה. תובע שקיבל יותר מ-2 הודעות ולא עשה דבר אלא המתין לקבל הודעות נוספות, יזכה בפיצוי של 200 ש"ח לכל הודעה. התובעת 9, שחיכתה שיצטברו 22 מבלי לעשות דבר, תפוצה ב-2,000 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.