החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: פרייפלד נ' פארמה עלית בע"מ

בקשת התובע לצרף כנתבע מנהל או דירקטור בחברה שנתבעה מכוח הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק

קיימת מחלוקת בבתי המשפט המחוזיים ביחס לפרשנות סעיפים 30א(ח) ו-(ט) לחוק. בית המשפט טרם הכריע במחלוקת זו [עניין אור הקסם – רע"א 6938/14]. המחלוקת היא האם החזקה חלה רק במישור האחריות הפלילית, או גם במישור הדין האזרחי המסדיר את הטלת הפיצוי על המפרסם. ככל שהחזקה חלה רק במישור הפלילי, הרי שאין מקום להטלת אחריות אישית בגין פרסום שעשתה חברה על נושא משרה, מבלי שתוכח אחת העילות המוכרות בדין הכללי להרמת מסך או לחיוב אישי. אמנם ניתן לחייב נושא משרה בתאגיד באחריות לפי סעיף 30א, אולם הדבר צריך להיעשות בגדרי העילות המוכרות בדין הכללי, שכן סעיפים 30א(ח) ו-(ט) לחוק לא יוצרים דין מיוחד במישור האזרחי לחיוב אישי של נושא משרה [עניין חונדיא – ת"ק 23743-11-14]. הפרשנות הקיימת נוטה שלא להטיל את החזקה גם על הדין האזרחי. משכך, אין להטיל חבות מקום שהיכולת להטיל חבות לא הוכרעה. הבקשה נדחתה.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.