חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: גרי נ' א.י.ע.-איי. אופטיק בע"מ

בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. בבקשת האישור נטען כי המשיבה, רשת אופטיקה, מפרה את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, הואיל ושיגרה דברי פרסומת לנמענים ללא הסכמתם ומבלי מתן אפשרות לשגר הודעת סירוב בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת.

נפסק

הצדדים הסכימו כי המבקש יסתלק מבקשת האישור וכי ישולם לו גמול בסך 4,000 ש"ח ולב"כ שכר טרחה בסך 29,000 ש"ח + מע"מ. יש לאשר את ההסתלקות. למשיבה היו טענות נגד האמור בתובענה ובין היתר ביחס להתאמתה להתברר כתובענה ייצוגית. המשיבה הסכימה לרענן את נהליה לצורך יישום מלא של הוראות חוק התקשורת, לרבות מתן אפשרות להסרה במסרון חוזר, במקום שימוש בקישורית. בנוסף, המשיבה הסכימה להעמיד לציבור הצרכנים ערכה לניקוי משקפיים במחיר סמלי של 5 ש"ח, במקום 35 ₪. בנסיבות אלה של תיקון ההפרות ומאחר והבקשה אינה מהווה מעשה בי-דין כלפי חברי הקבוצה האחרים, אין צורך במינוי תובע מייצג אחר או בפרסום נוסף. הגמול ושכר הטרחה הם מוגזמים ביחס לתועלת שהפיקה הקבוצה. מכירת ערכת המשקפיים במחיר סמלי אינה פיצוי ראוי לחברי הקבוצה. הגמול התובע יעמוד על 500 ש"ח ושכר הטרחה על 4,000 ש"ח + מע"מ.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.