חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: בן דוד נ' מטרנה תעשיות, שותפות מוגבלת

בקשה מוסכמת להסתלקות המבקש מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, שבבסיסה טענה למשלוח הודעות שיווקיות בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק

לאחר הגשת התשובה לבקשת האישור התברר למבקש כי ההודעות נשלחו אליו כיוון שמספרו צוין על-גבי טופס הסכמה שנחתם על-ידי אדם בלתי מוכר. כן אישר המבקש כי מאחר ומדובר בהודעת מסר קצר, אין צורך בציון המילה "פרסומת". בנסיבות אלה פנה המבקש למשיבה וזו הסכימה לבקשתו להסתלקות ללא צו להוצאות. לנוכח קיומו של טופס הסכמה חתום, אין מקום להמשך ניהול ההליך ויש לאשר את בקשת ההסתלקות. אין צו להוצאות.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.