חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: אלבז נ' אלדד פרי נדל"ן בע"מ

התובע טען כי לאחר שהתעניין בפרויקט של הנתבעת, החל לקבל תוכן פרסומי לטלפון הנייד, בניגוד להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. הנתבעת טענה כי שמו של התובע הוכנס בשוגג לרשימת התפוצה וכי הוא לא פנה אליה כלל לצורך הסרתו מהרשימה.

נפסק

התובע הציג בפני ביהמ"ש את הטלפון הנייד ואת 29 המסרונים שקיבל מהנתבעת. מדובר בכמות גדולה של מסרונים, המחייבת מתן פיצוי לתובע. יחד עם זאת, יש להתחשב בעובדה שהתובע לא פעל להסיר עצמו מרשימת התפוצה. הפיצוי בגין כל מסרון יעמוד על 200 ש"ח. הנתבעת תשלם לתובע 5,800 ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 500 ש"ח.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.