חזרה לעמוד הקודם

עדכוני אסיפה כללית 2018

אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף של דעות החברים בכל הקשור לפעילות והתנהלות האיגוד. להלן עיקרי הדברים שהוצגו, וההחלטות שהתקבלו באסיפה (18.06.18).

דבר הנשיאה: פרופ' קרין נהון

פרופ' קרין נהון. צילום: רוברט מייסון

פרופ' קרין נהון. צילום: רוברט מייסון

יו"ר האסיפה, פרופ' קרין נהון, אשר נבחרה זו השנה השנייה ברציפות לנשיאת איגוד האינטרנט הישראלי, בחרה להתמקד בדבריה בתפקידו הציבורי של האיגוד לייצוג האינטרס הציבורי בישראל, בכל הקשור לחופש הרשת וחופש הביטוי.

היא הדגישה כי לצד האיומים הגוברים והולכים על חופש הרשת בישראל ובעולם, כשברקע מתחוללים ארועים ושינויים במארג הכוחות במרחב האינטרנט בין משתמשים, מדינות, ענקיות האינטרנט והסקטור הפרטי, איגוד האינטרנט הישראלי ממשיך לזהות ולנתח את המורכבויות השונות בהצעות חקיקה או התנהלות של גופים ציבוריים, מתוך מטרה לשמור ללא פשרות על העקרונות המובילים של חופש הרשת בישראל.

במהלך השנה שחלפה, יזם האיגוד גם קואליציה של ארגוני חברה אזרחית הפועלים ביחד כדי לשמור על חופש הרשת בישראל.

יורם הכהן. צילום: יח"צ איגוד האינטרנט הישראלי

יורם הכהן. צילום: יח"צ איגוד האינטרנט הישראלי

נושאים מרכזיים 2017-18

עו"ד יורם הכהן, מנכ"ל האיגוד, סקר בהרחבה את פעילות האיגוד בשנים 2017/18 ואת תוכנית הפעילות לשנה הקרובה – הן בהיבט טכנולוגי-תשתיתי והן בהיבטים הקשורים לקידום מדיניות ציבורית ולאומית, בנושאי רשת שונים המעסיקים את הפרט ואת מקבלי ההחלטות בגופי הרגולציה השונים, תוך חתירה להגנה על חופש הביטוי והמידע, הזכות לפרטיות, בטחון, שוויון וקניין (ובכלל זה הקמת מרכז הסייבר האזרחי; מסמכי מדיניות שהאיגוד כותב ומפיץ לצורך קידום נושאים שונים באינטרנט הישראלי, כגון: פרטיות ילדים, זיכרונות דיגיטליים, פריסת פרוטוקול IPV6, אינטרנט בחברה הערבית; ועוד).

כמו כן, עדכן יורם הכהן בהחלטה בעלת משמעות חשובה, שהתקבלה בחודשים האחרונים, לפיה איגוד האינטרנט הישראלי יצורף לתוספת החמישית של החוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, והוא יהיה העמותה היחידה בה. יורם ציין כי בפועל מדובר בהכרה ממשלתית בכך שהאיגוד מנהל תשתית לאומית קריטית והוא יונחה, בהיבטי הגנת סייבר בלבד, להנחיות מערך הסייבר הלאומי. עם זאת, הובהר על ידי המדינה כי עצמאות האיגוד ותפקודו כגוף מוביל בנושא זכויות האזרח ברשת האינטרנט – תישמר ולא יחול בה שינוי.

מידע מפורט ועדכני, הכולל היבטים הנוגעים הן לפעילות השוטפת והן לניהול העמותה, תוכלו למצוא בדו"ח השנתי אשר סוקר בצורה רחבה ומעמיקה את כל מה שהתרחש בשנת הפעילות של איגוד האינטרנט הישראלי בשנת 2017.
מוזמנים לעיין בדו"ח המלא, להתעדכן בנתונים, וללמוד עוד על הפעילויות והתהליכים שהתחוללו בשנת 2017.
המעוניינים לקבל את הדו"ח בדפוס, אנא כתבו לנו.

החלטות

להלן תמצית ההחלטות המרכזיות שהתקבלו במהלך האסיפה הכללית השנתית:

  • אישור הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי של האיגוד לשנת 2017, לאחר הצגתם בפירוט ע"י רו"ח של האיגוד, חיים וורמברנד. כמו כן, הוצג בפירוט הדו"ח מטעם הגוף המבקר של האיגוד, רו"ח (ומשפטן) מני צמח.
  • אישור המשך ההתקשרות עם רו"ח חיים וורמברנד כרו"ח העמותה עד לאסיפה הכללית בשנת 2019 ואישור שכרו.
  • אישור כהונתו של רו"ח (ומשפטן) מני צמח כגוף המבקר של העמותה עד לאסיפה הכללית בשנת 2019 ואישור שכרו.

הצעות שהגישו חברי העמותה לשינויים בתקנון העמותה ולפיזור ועד העמותה, לא התקבלו על-ידי האסיפה הכללית.
האסיפה דנה במספר נושאים שהועלו על ידי החברים, והוועד המנהל רשם בפניו את המלצות האסיפה.

קבצים נוספים