חזרה לעמוד הקודם

כלי לבחינת היכולת האנשית לזהות תכני זיוף עמוק: call the bullshit project

פרויקט מטעם אונ' וושינגטון שנועד לאפשר לאנשים לבחון את היכולת שלהם לזיהוי DEEPFAKE. הפרויקט כולל אתר המכיל משחק שמראה למבקר 2 תמונות – האחת של אדם אמיתי והשנייה מזויפת, ומבקש מהמבקר לסמן את האדם האמיתי (הממשק הינו באנגלית). כמו כן, האתר כולל הסבר על סימנים לזיהוי DEEPFAKE. תמונות האנשים האמיתיים שמופיעות באתר, מקורן במאגר FFHQ, ואילו התמונות המזויפות באתר לקוחות מאתר 'this person does not exist'.

קישור לאתר הפרויקט להתנסות עצמית (באנגלית)