החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

Deepfake Video Detection Using Recurrent Neural Networks (2018)

David Guera, Edward J. Delp, Video and Image Processing Laboratory (VIPER), Purdue University.

מחקר שנערך מטעם חוקרים באוניברסיטת פרדו שבאינדיאנה. המחקר משתמש בשני סוגים של רשתות נוירונים על מנת לזהות חומרי DEEPFAKE. רשת נוירונים אחת משמשת לייצוא מאפיינים של הדמות המוצגת בסרטון מפריימים בודדים. רשת נוירונים שנייה לומדת על פי המאפיינים שבודדה הרשת הראשונה איך לזהות חומרי DEEPFAKE.

abstract:
In recent months a machine learning based free software tool has made it easy to create believable face swaps in videos that leaves few traces of manipulation, in what are known as “deepfake” videos. Scenarios where these realistic fake videos are used to create political distress, blackmail someone or fake terrorism events are easily envisioned. This paper proposes a temporal-aware pipeline to automatically detect deepfake videos. Our system uses a convolutional neural network (CNN) to extract frame-level features. These features are then used to train a recurrent neural network (RNN) that learns to classify if a video has been subject to manipulation or not. We evaluate our method against a large set of deepfake videos collected from multiple video websites. We show how our system can achieve competitive results in this task while using a simple architecture.

קישור למאמר המלא