החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

In Ictu Oculi: Exposing AI Created Fake Videos by Detecting Eye Blinking (2018)

Yuezun Li, Ming-Ching Chang and Siwei Lyu University at Albany, State University of New York.

מחקר שנערך מטעם 'University at Albany' בדצמבר 2018. במחקר נבדקה שיטה של זיהוי חומרי DEEPFAKE באמצעות שימוש ברשתות נוירונים תוך התמקדות בעיניים ובמצמוץ, מתוך הבנה שהתנהגות זו לא מוצגת בצורה מוצלחת בסרטוני DEEPFAKE ולכך משמשת נקודת חולשה מרכזית שיכולה לשמש לזיהויים.

abstract:
The new developments in deep generative networks have significantly improve the quality and efficiency in generating realistically-looking fake face videos. In this work, we describe a new method to expose fake face videos generated with deep neural network models. Our method is based on detection of eye blinking in the videos, which is a physiological signal that is not well presented in the synthesized fake videos. Our method is evaluated over benchmarks of eye-blinking detection datasets and shows promising performance on detecting videos generated with DNN based software DeepFake.

קישור למאמר המלא