החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הכירו את הנתונים: השימוש באינטרנט בישראל בקרב אוכלוסיות שונות

איגוד האינטרנט הישראלי מקיים סקרים שמטרתם למפות את השימוש של קבוצות שונות בחברה בישראל ברשת, ולבחון בצורה איכותית ומעמיקה את הנגישות לשירותי אינטרנט, היקף והרגלי השימוש בהם, והתפיסות והעמדות כלפי השימוש באינטרנט בישראל. הסקרים ממפים גם את הרגלי השימוש באינטרנט על פי מגדר, גיל, השכלה, לאום ומידת דתיות (דרוזי, מוסלמי, ערבי, ודתי, חילוני, מסורתי) ובהתאם לאזורים גאוגרפיים. הסקרים שנערכו בשנים האחרונות בוצעו על ידי מכון המחקר סטאטנט.

"הסקרים שלנו עוזרים למפות ולהבין אילו אוכלוסיות בחברה הישראלית יש לחזק בהיבט האינטרנטי ובאילו תחומים. האיגוד פועל מזה תקופה ארוכה לצמצום הפער הדיגיטלי בין הקבוצות השונות באוכלוסייה ואנו קוראים גם לגורמים הנוספים בתחום לעשות שימוש במידע זה לצורך עיצוב המדיניות שלהם". עו"ד יורם הכהן, מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי

הסקר האחרון התקיים במהלך חודש יולי 2020 והתייחס לתקופת שיא משבר הקורונה. הסקר נערך בקרב 808 נדגמים (לפי הפירוט הבא: סקר טלפוני בקרב 300 משתמשי אינטרנט מהחברה הערבית, סקר אינטרנטי בקרב 154 משתמשי אינטרנט יהודים מהמגזר החרדי, וסקר אינטרנטי בקרב 354 משתמשי אינטרנט יהודים מהציבור הכללי). ממצאי הסקר זמינים כאן ומראים על הגברת השימוש ברשת יחד עם שימור מגמות הפער הדיגיטלי.

בשנת 2017 נערך סקר הגולש הישראלי בקרב 813 משיבים (612 מהחברה היהודית ו-201 מהחברה הערבית בישראל) שגובשו לכדי מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל. טעות הדגימה: 4.9%. ממצאי הסקר זמינים כאן, ומצביעים על מגמת צמצום הפערים בקרב הציבור הערבי בשימוש ברשת ביחס לסקר שנערך ב 2016, שבאו לידי ביטוי בהגברת השימושים בדואר אלקטרוני, הורדת תוכנות למחשב, קיצור תורים וביצוע תשלומים ברשת. כמו כן הסקר העלה כי חשוב למגזר הערבי לרכוש ידע נוסף על שמירה על פרטיות ובטיחות ברשת, וכן לשפר את האורינות בתחומים תכנות ובניית אתרים. 

הסקר הראה כי קיימת הסכמה בחברה הכללית ובחברה הערבית כי האוכלוסייה שחשוב ביותר לתת לה הדרכה בנושאי הרשת השונים היא אוכלוסיית הצעירים (עד גיל 18). גם הנושאים שהוגדרו כמטרידים ביותר באינטרנט היו משותפים לכלל החברה: הפגיעה בפרטיות, והסיכונים הקיימים ברשת עבור הילדים.

במרץ 2016 נערך סקר בקרב 1,213 משיבים (600 מהאוכלוסייה הערבית ו-613 מהאוכלוסייה היהודית) שגובש לכדי מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל. טעות הדגימה: 4 אחוזים. ממצאי הסקר זמינים כאן, הסקר הראה על פערי שימוש משמעותיים ברשת של החברה הערבית ביחס לחברה הכללית, כאשר בחברה הערבית שיעורי השימוש במחשב נייח, בשירותים ממשלתיים, ברכישות ברשת ובשימוש בדוא"ל היו נמוכים משמעותית ביחס לשיעורי השימוש בחברה הכללית, כמו כן שיעורי השימוש ברשתות החברתיות היו גבוהים בחברה הערבית ביחס לשיעורי השימוש בחברה הכללית.