חזרה לעמוד הקודם

מודל ה-Digital Services Act לרגולציה של שירותים מקוונים – סקירה מתעדכנת

עמוד תוכן זה מספק סקירה וניתוח מתעדכנים של המנגנון הרגולטורי החשוב ביותר כיום לגבי שירותים מקוונים, הצעת חוק השירותים הדיגיטליים (Digital Services Act) באיחוד האירופי.

יובהר, אין אנו קוראים לאמץ את ההסדר כלשונו וברור כי נדרשות התאמות ייחודיות לזירה הישראלית. עם זאת, אנו סבורים כי האבחנות האנליטיות שעליהן מבוססת הצעת ה-DSA, לרבות רגישות לסוגים השונים של שירותים מקוונים ולצרכים החברתיים המגוונים העומדים בבסיס הקריאה לרגולציה עליהם, הופכות להיות עקרונות בינלאומיים שהרגולציה הישראלית תידרש להיות תואמת אליהם.

סקירה נרחבת של מודל ה-Digital Services Act לרגולציה של שירותים מקוונים (17.11.2021)


ביום 25.11.2021 פרסמה מועצת האיחוד האירופי (Council of the European Union) את תמיכתה בהצעת החקיקה, יחד עם הצעות לעדכון ההסדרים. לדיווח מטעם איגוד האינטרנט הישראלי אודות עמדת מועצת האיחוד – לחצו כאן.


ביום 14.12.2021 פרסמה וועדת השוק האירופי והגנת הצרכן של הפרלמנט האירופי (The Internal Market and Consumer Protection Committee, IMCO) את גרסתה הסופית להצעת ה-DSA, הדיונים על גרסה זו הוסיפו מספר שינויים לחוק:

 • שירותי אירוח ידרשו לפעול כנגד תוכן לא חוקי אשר קיבלו התראה לגביו ללא דיחוי מיותר, תוך התחשבות בסוג התוכן הבלתי חוקי בו נוגעת ההתראה והדחיפות של נקיטת הפעולה.
 • אמצעי הגנה חזקים יותר כדי להבטיח עיבוד לא שרירותי ולא מפלה של התראות וכיבוד זכויות יסוד/
 • הגברת החובה של פלטפורמות לעקוב אחר משתמשים עסקיים, לרבות נקיטת אמצעים לזהות ולמנוע את ההפצה של מוצרים או שירותים בלתי-חוקיים. כמו כן, על פלטפורמות תוטל החובה להקים ממשק למשתמשים עסקיים אשר ידאג שזהות המוכר תהיה גלויה וברורה (לוגו או סימן מסחרי).
 • חיזוק ההוראות הנוגעות לאלגוריתמים של מערכות המלצה ודירוג בכדי לוודא שהפלטפורמות המקוונות יהיו שקופות לגבי האופן שבו האלגוריתמים פועלים תוך ניסיון להפוך אותן לאחראיות יותר.
 • מתן סעדים אפקטיביים למשתמשי השירות שתוכן שלהם הוסר, לרבות האפשרות לבקש את החזרתו אם עמד בתנאי המדיניות של השירות ואובחן בטעות כלא חוקי.
 • איסור על פלטפורמות אינטרנטיות להשתמש בטכניקות הטעיה או דחיפה (deceiving or nudging) כדי להשפיע על התנהגות המשתמשים באמצעות "דפוסים אפלים" (dark patterns).
 • הגברת שקיפות ואפשרות משתמשים לבחירה מושכלת. לדוגמא, על מנת לקבל הסכמה לעיבוד מידע אישי עבור פרסום ממוקד הפלטפורמות יצטרכו לספק למשתמש מידע משמעותי על כיצד ישתמשו בנתוניו.
 • הגברת יכולת הבחירה של משתמשים בנוגע למערכות דירוג והמלצה, כאשר פלטפורמות גדולות מאוד צריכות לספק לפחות מערכת המלצות אחת שאינה מבוססת על פרופיל המשתמש.
 • חובות ייעודיות לפלטפורמות המשמשות בעיקר להפצת תוכן פורנוגרפי (חוקי) שנוצר על ידי משתמשים. כאשר פלטפורמה אינטרנטית משמשת בעיקר למטרה זו, עליה לוודא שזהות מעלה התוכן נכונה (בעזרת מערכת כניסה כפולה); כי ניהול התוכן יעשה בידי בני אנוש אשר יאומנו לזהות פגיעה מינית ותוכן אשר יש סבירות גבוהה שהינו לא חוקי; ועל הפלטפורמה ליצור מערך דיווח שיאפשר לפרטים לטעון שתמונתם נמצאת בפלטפורמה ללא הסכמתם, ועליה יהיה לפעול להסרת התוכן ללא עיכוב.

ביום 20.01.2022 פרסם הפרלמנט האירופי את גרסתו הסופית להצעת ה-Digital Services Act, המהווה את עמדת הפרלמנט במשא ומתן עם מועצת וממשלות האיחוד האירופי, אשר מתוכנן להתקיים במחצית הראשונה של שנת 2022.

Digital Services Act – נוסח סופי מטעם הפרלמנט האירופי (20.1.2022)

הטקסט שאושר נשען כמעט באופן מוחלט על גרסה של הצעת החוק אשר התקבלה על ידי הוועדה אשר הובילה את כתיבת החוק (וועדת השוק האירופי והגנת הצרכן של הפרלמנט האירופי) ב14.12.2021. הגרסה הסופית תשמש כעמדתו של הפרלמנט במשא ומתן עם מועצת וממשלות האיחוד האירופי אשר מתוכנן להתחיל בסמסטר הראשון של 2022. הדיונים על גרסה זו הוסיפו מספר שינויים לחוק:

 • פרסום ממוקד: הגרסה של הפרלמנט קובעת שבמקרה שמשתמש אינו נותן את הסכמתו לשימוש במידע שלו, על הפלטפורמות לספק לו אפשרות לגשת לפלטפורמה. לדוגמא, אפשרות שתתבסס על פרסום נקי ממעקב וניטור. כמו כן, נוסף בגרסה זו, איסור על טרגוט יחידים על בסיס קטגוריות מיוחדות של נתונים המאפשר להתמקד בקבוצות פגיעות.
 • הרחבת חובות ניהול הסיכונים על פלטפורמות גדולות מאוד: גרסתו של הפרלמנט מוסיפה להוראה הדורשת מפלטפורמות גדולות מאוד לבצע ניהול סיכונים הגנות על קבוצות פגיעות, תקשורת חופשית, שוויון מגדרי ועוד.
 • מנגנון לתביעת פיצויים מצד מקבלי שירותים: הגרסה הסופית של הפרלמנט מקבלת את התוספת שהתקבלה בגרסת וועדת השוק האירופי והגנת הצרכן של הפרלמנט האירופי, אשר קובעת שלנמענים של השירות תהיה הזכות לבקש פיצויים, בהתאם לחוק הלאומי, מספקיות של שירותי תיווך, כנגד כל נזק ישיר או אובדן שנגרם עקב הפרה של הוראות הרגולציה שהתבצעה על ידי הפלטפורמות.

ביום 23.04.2022 פרסמה הנציבות האירופית (European Commission) כי הפרלמנט האירופי והמדינות החברות באיחוד הגיעו להסכמה על נוסח סופי להצעת החקיקה. הסכמה זו, סוללת את הדרך לאימוצה של רגולציית השירותים המקוונים המקיפה והמשמעותית ביותר עד כה. ההסכם אליו הגיעו הפרלמנט האירופי והמועצה כפוף כעת לאישור רשמי של שני הגופים. 

תמצית התייחסות מטעם ארגון Electronic Frontier Foundation לנוסח המתגבש של ההצעה

יתרונות:

 • הגרסה לא כוללת מועדי הסרה, אשר עלולים לפגוע בתוכן חוקי.
 • בעת ביצוע ניהול סיכונים, הפלטפורמות יצטרכו להתחשב בשוני תרבותי ולשוני.
 • הגרסה שומרת על העקרונות של ה-e-Commerce Directive כמו: מתן חריגים לאחריות והגבלת ניטור משתמשים.
 • הגרסה קובעת רף גבוה של שקיפות בנוגע לניהול תוכן.
 • הגרסה נותנת למשתמשים יותר השפעה על המלצות מבוססות אלגוריתם.

חסרונות:

 • הגרסה לא מעניקה למשתמשים זכויות מפורשות להצפין את התקשורת שלהם ולהשתמש בשירות דיגיטלי באופן אנונימי.
 • חובות בדיקת נאותות חדשות עשויות לתמרץ פלטפורמות במצבים מסוימים לבצע אובר- הסרה כדי להימנע מחיוב באחריות לכך.
 • הגרסה המוסכמת מוסיפה "מנגנון תגובה למשבר" אשר נותן לנציבות כוח רב מדי לשלוט בחופש הביטוי בפלטפורמות גדולות מאוד כאשר היא מחליטה שיש משבר.
 • ההסכם שומר על הוראות המאפשרות לסוכנויות ממשלתיות להורות למגוון רחב של מפעילי פלטפורמות להסיר תוכן בלתי חוקי לכאורה, ומעניק לממשלות סמכויות מדאיגות בכל הנוגע לחשיפת נתונים על משתמשים אנונימיים וכלל המשתמשים. לדעת הארגון, ללא מגבלות ספציפיות ומקיפות, הוראות אלה מצטברות לאכיפת יתר שתפגע בזכות לפרטיות ותאיים על יסודה של חברה דמוקרטית.

לקריאת ההתייחסות המלאה של של ה-EFF מיום 26.4.2022