חזרה לעמוד הקודם

מודל ה-Digital Services Act לרגולציה של שירותים מקוונים – סקירה מתעדכנת (דצמבר 2021)

פרסום זה הוא ראשון מסדרה של חומרי רקע ונתונים הרלוונטיים לדיונים המתקיימים כיום בישראל אודות הסדרה של שירותים דיגיטליים ופלטפורמות מקוונות בפרט.

המסמך הנוכחי מציע סקירה וניתוח של המנגנון הרגולטורי החשוב ביותר כיום לגבי שירותים מקוונים, הצעת חוק השירותים הדיגיטליים (Digital Services Act) באיחוד האירופי. יובהר, אין אנו קוראים לאמץ את ההסדר כלשונו וברור כי נדרשות התאמות ייחודיות לזירה הישראלית. עם זאת, אנו סבורים כי האבחנות האנליטיות שעליהן מבוססת הצעת ה-DSA, לרבות רגישות לסוגים השונים של שירותים מקוונים ולצרכים החברתיים המגוונים העומדים בבסיס הקריאה לרגולציה עליהם, הופכות להיות עקרונות בינלאומיים שהרגולציה הישראלית תידרש להיות תואמת אליהם.

סקירת מודל ה-Digital Services Act לרגולציה של שירותים מקוונים (17.11.2021)


ביום 25.11.2021 פרסמה מועצת האיחוד האירופי (Council of the European Union) את תמיכתה בהצעת החקיקה, יחד עם הצעות לעדכון ההסדרים. לדיווח מטעם איגוד האינטרנט הישראלי אודות עמדת מועצת האיחוד – לחצו כאן.


ביום 14.12.2021 פרסמה וועדת השוק האירופי והגנת הצרכן של הפרלמנט האירופי (The Internal Market and Consumer Protection Committee, IMCO) את גרסתה הסופית להצעת ה-DSA, שעליה יצביע הפרלמנט האירופי בישיבתו בינואר 2022 (קישור)

הטקסט שיאושר יהפוך לאחר מכן לעמדתו של הפרלמנט במשא ומתן עם מועצת וממשלות האיחוד האירופי אשר מתוכנן להתחיל בסמסטר הראשון של 2022. הדיונים על גרסה זו הוסיפו מספר שינויים לחוק:

  • שירותי אירוח ידרשו לפעול כנגד תוכן לא חוקי אשר קיבלו התראה לגביו ללא דיחוי מיותר, תוך התחשבות בסוג התוכן הבלתי חוקי בו נוגעת ההתראה והדחיפות של נקיטת הפעולה.
  • אמצעי הגנה חזקים יותר כדי להבטיח עיבוד לא שרירותי ולא מפלה של התראות וכיבוד זכויות יסוד, לרבות חופש הביטוי. למשל, בעת דרישת פעולה כנגד תוכן, על המדינות החברות לכבד את זכויותיהם של יחידים ועיתונאים ולהימנע מלחפש מידע העלול לפגוע בחופש התקשורתי או בחופש הביטוי. בנוסף, נקבע שההסרה או מניעת הגישה לתוכן או למשתמש צריכה להיות מבוצעת תוך שמירה על רמה גבוהה של הגנת הצרכן וזכויות יסוד, לרבות חופש הביטוי והזכות לקבל ולהפיץ מידע ללא התערבות מדינתית.
  • הגברת החובה של פלטפורמות לעקוב אחר משתמשים עסקיים, לרבות נקיטת אמצעים לזהות ולמנוע את ההפצה של מוצרים או שירותים בלתי-חוקיים. כמו כן, על פלטפורמות תוטל החובה להקים ממשק למשתמשים עסקיים אשר ידאג שזהות המוכר תהיה גלויה וברורה (לוגו או סימן מסחרי).
  • חיזוק ההוראות הנוגעות לאלגוריתמים של מערכות המלצה ודירוג בכדי לוודא שהפלטפורמות המקוונות יהיו שקופות לגבי האופן שבו האלגוריתמים פועלים תוך ניסיון להפוך אותן לאחראיות יותר.
  • מתן סעדים אפקטיביים למשתמשי השירות שתוכן שלהם הוסר, לרבות האפשרות לבקש את החזרתו אם עמד בתנאי המדיניות של השירות ואובחן בטעות כלא חוקי. זכות זו תינתן על ידי רשות שיפוטית ותכלול את האפשרות לערער על חוקיות הצעד. בנוסף, מוצע להרחיב את האפשרות לדרישת פיצוי בגין נזקים שנגרמו  מכך שפלטפורמות לא מכבדות את חובות בדיקת הנאותות שאותן קובע ה-DSA.
  • איסור על פלטפורמות אינטרנטיות להשתמש בטכניקות הטעיה או דחיפה (deceiving or nudging) כדי להשפיע על התנהגות המשתמשים באמצעות "דפוסים אפלים" (dark patterns).
  • הגברת שקיפות ואפשרות משתמשים לבחירה מושכלת. לדוגמא, על מנת לקבל הסכמה לעיבוד מידע אישי עבור פרסום ממוקד הפלטפורמות יצטרכו לספק למשתמש מידע משמעותי על כיצד ישתמשו בנתוניו.  כ
  • הגברת יכולת הבחירה של משתמשים בנוגע למערכות דירוג והמלצה, כאשר פלטפורמות גדולות מאוד צריכות לספק לפחות מערכת המלצות אחת שאינה מבוססת על פרופיל המשתמש.
  • חובות ייעודיות לפלטפורמות המשמשות בעיקר להפצת תוכן פורנוגרפי (חוקי) שנוצר על ידי משתמשים. כאשר פלטפורמה אינטרנטית משמשת בעיקר למטרה זו, עליה לוודא שזהות מעלה התוכן נכונה (בעזרת מערכת כניסה כפולה); כי ניהול התוכן יעשה בידי בני אנוש אשר יאומנו לזהות פגיעה מינית ותוכן אשר יש סבירות גבוהה שהינו לא חוקי; ועל הפלטפורמה ליצור מערך דיווח שיאפשר לפרטים לטעון שתמונתם נמצאת בפלטפורמה ללא הסכמתם, ועליה יהיה לפעול להסרת התוכן ללא עיכוב.