חזרה לעמוד הקודם

הצ"ח הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2)