החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הסתה לטרור ברשת

ההסתה לטרור הינה רעה חולה המטרידה את שנתם של ראשי מדינות רבות בעולם. ההסתה אינה תולדה של האינטרנט, אך בשנים האחרונות נעשה שימוש נרחב במרחב הווירטואלי, בין היתר לצורך ההסתה לטרור. תופעה זו מציבה אתגרים חדשים בשל המאפיינים הייחודיים של התקשורת באינטרנט המאפשרת העצמה של המסר והגעתו במהירות עצומה לקהלים רבים.

 

מסמך זה מציג את הסוגיות העולות כתוצאה מהצורך להתמודד עם ההסתה באינטרנט אל מול החובה לשמור על חופש האינטרנט ועל שיח חופשי ומבקש לבחון בין היתר מספר שאלות:

• האם הסרה של תכנים מסיתים אכן תפסיק את ההסתה לטרור ברשת ?

• האם ניתן באופן יעיל למנוע הסתה לטרור ברשת באמצעות חקיקה?

• האם קיימים אמצעים חלופיים לצמצום ההסתה לטרור ברשת?

• מהן ההשלכות של הסדרה עצמית בהעדר חקיקה?

• מהן הסכנות הכרוכות בחקיקה המוצעת וכיצד ניתן לצמצם אותן?

 

המסמך נכתב על בסיס סיעור מוחות (שולחן עגול) של מומחים הבאים מרקעים ודיסיפלינות שונות נוכח שתי הצעות חוק שפורסמו לאחרונה: תזכיר חוק הסרת תוכן המהווה עבירה מרשת האינטרנט, התשע"ו-2016 והצ"ח הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת, התשע"ו–2016 / פ 20/3110 של ח"כ רויטל סוויד ואח'.

השולחן העגול התקיים ביוזמת איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ביום 16/9/16.

 

נייר עמדה: הסתה לטרור ברשת