חזרה לעמוד הקודם

חוק זכויות יוצרים 2016 – עמדת איגוד האינטרנט

המסמך שלהלן הוגש מציג את עמדת איגוד האינטרנט בנוגע לתזכיר חוק זכות יוצרים, התשע"ו-2016.

איגוד האינטרנט הישראלי מאמין כי יש לפעול לאיזון ראוי בין הזכות לביטוי חופש לבין זכות היוצר ביצירתו. שתי זכויות היסוד הללו משרתות מטרות מהותיות לחברה בישראל – קידום הידע והתרבות מחד ומימוש הדמוקרטיה והביטוי החופשי מאידך. מלאכת האיזון היא מלאכה עדינה ואין להקל בה ראש. יש להיזהר שלא להטות את המחוג יתר על המידע לאיזה מהצדדים. נוסחו הנוכחי של התזכיר לא מאזן לדעת איגוד האינטרנט בצורה ראויה בין הזכויות השונות. יש ליצוק לתוך ההסדר שנועד להילחם בסוחרי העותקים המפרים ברשת, מערכת של איזונים הולמת שתמנע גלישה של פעולות אכיפה כלפי פעילות תמימה ולגיטימית.

נייר עמדה – תזכיר חוק זכות יוצרים – איגוד האינטרנט הישראלי