החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

התייחסות איגוד האינטרנט למכרז עידוד פרישת רשתות סיבים באזורי תמרוץ

התכנית האסטרטגית של משרד התקשורת לפריסת תשתיות סיבים אופטיים עבור הציבור הישראלי, אשר עוגנה גם בחקיקה, מורכבת משני נדבכים: (א) חברת בזק מחויבת לפרוס רשתות סיבים אופטיים ל-80% מהאזורים השונים בישראל, על פי בחירתה (כלומר, האזורים המשתלמים ביותר מבחינה עסקית עבורה); (ב) פריסת תשתיות הסיבים ליתר האזורים במדינה, שאינם כדאיים כלכלית, תתבצע באמצעות מענקים מדינתיים ("קופת תמרוץ") שיוקצו באמצעות מכרזים בהם יתמודדו חברות המעוניינת לפרוס ולהפעיל תשתית סיבים.

ביום 15.6.2021 פרסם משרד התקשורת מסמך עקרונות באשר לקידום פריסת רשתות סיבים אופטיים באזורים נעדרי כדאיות כלכליות, בו מפורטת תכנית ההפעלה של קופת התמרוץ ומנגנון ההתמודדות של הגורמים העסקיים על האזורים הגיאורפיים השונים בהם בזק בחרה שלא לפרוס תשתיות סיבים.

ביום 4.5.2021 הגיש איגוד האינטרנט הישראלי את התייחסותו למסמך העקרונות של משרד התקשורת, ובו הודגשו הנקודות הבאות:

–          הצורך בהעמדת ניתוח עלויות הפריסה שביצעה בזק לעיון המתמודדים במכרז על פריסת תשתיות סיבים באזורי התמרוץ. זאת, לשם מיקסום יעילות המכרז (ובהתאמה את יעילות הליך הפריסה באזורי התמרוץ), באמצעות הפחתת מידת חוסר הוודאות של המתמודדים במכרז המתוכנן וחסכון בעלויות איסוף המידע אודות מאפייניהם של האזורים הסטטיסטיים נושא המכרז.

–          מגבלות המכרז להבטחת פריסת סיבים באזורים לא-משתלמים במיוחד מקרב אזורי התמרוץ: כאמור, אזורי התמרוץ בהם נועדו לטפל קופת התמרוץ והמכרזים עליהם מתחרים במכרז, ככלל, אינם כדאיים מבחינה כלכלית, נוכח עלויות סלילה גבוהות ו/או פוטנציאל רווח נמוך. עם זאת, ברור כי גם בקרב האזוריים הסטטיסטיים שהוגדרו כאזורי תמרוץ קיים מדרג של אי-כדאיות. על כן, סביר להניח כי למכרז המתוכנן (או לפחות בהפעלתו ראשונה) לא יוגשו כלל הצעות לפריסה באזורי גיאוגרפיים מרוחקים או דלילי אוכלוסייה במיוחד, אשר לרוב גם מתאפיינים במצב סוציו-אקונומי ורמת שירותים נמוכים. על כן, איגוד האינטרנט הישראלי קורא לשר התקשורת להפעיל את סמכותו לפי סעיף 14ד(ה) לחוק התקשורת ולהורות ולכלול מספר מוגבל של "אזורי חובה" אותם נדרשים המשתתפים במכרז לכלול (או לפחות הצעות בעלות היקף גיאוגרפי רחב). זאת, על מנת להבטיח שהתקדמות הפריסה באזורי התמרוץ לא תעשה רק בהתאם לכדאיות הכלכלית היחסית של האזורים הגיאוגרפיים.

–          הצורך לבחון תשתיות אינטרנט סלולרי מדור 5 כחלופה עדיפה לפריסת סיבים באזורים מרוחקים או דלילי אוכלוסייה: נוכח קיומו של קונצנזוס מדעי ומקצועי לפיו טכנולוגיית הדור החמישי בסלולר יכולה לספק חלופה מלאה (ולעיתים, עדיפה) לתשתיות סיבים נייחות, המייתרת את הצורך בפעולות סלילה מורכבות ויקרות לכל בית או שכונה, על משרד התקשורת לבחון את נחיצות מחדש את נחיצותה של פריסת תשתית סיבים לכל משקי הבית בישראל. כלומר, גם אם משרד התקשורת סבור כי יש נחיצות בפריסה של תשתיות סיבים ברחבי המדינה, ניתן להחריג מכך יישובים שהכדאיות הכלכלית של פרישה או הפעלת סיבים בהם היא נמוכה במיוחד, "תמורת" הבטחת קיומו של כיסוי סלולרי מדור 5 באותם יישובים בעתיד הקרוב. גם מבחינה כלכלית מהלך זה צפוי למקסם את האינטרס הציבורי בנגישות כלל ארצית לתשתיות אינטרנט אולטרה-מהירות, כניצול אפקטיבי ויעיל יותר של קופת התמרוץ.

התייחסות איגוד האינטרנט לקול קורא בעניין מכרז פרישת סיבים באזורי תמרוץ (13.7.2021)