חזרה לעמוד הקודם

סקר עורכים – ויקיפדיה העברית

לקראת כנס אקדמיית ויקיפדיה שהתרחש השנה נערך סקר בקרב העורכים הרשומים של האנציקלופדיה המקוונת. הסקר עסק, בדומה לנושא הכנס, במיעוט הנשים התורמות למיזם. בסקר השתתפו 320 עורכים שענו על שאלון מקוון שהתפרסם באתר העברי. להלן ממצאים עיקריים מתוך הסקר –

  • מהסקר עולה כי 23% מהמשיבים העידו על עצמן כעורכות, ו-76% כעורכים. זאת בהשוואה לסקר העורכים שנערך לפני כשנה בכלל מיזמי ויקימדיה בעולם בו העידו כ-15% על עצמן כעורכות.
  • 14% מהעורכים העידו כי הם מתחת לגיל 15, 11% בין גילאי 15 ל-21, 18% בין גילאי 26 ל-30, 13% בין גילאי 31 ל-35, 6% בין 36 ל-40 והשאר מעל לגיל 40 (כ-22%).
  • 34% מעידים כי הם בעיקר עובדים על ערכים קיימים ורק 29% מתמקדים בכתיבת ערכים חדשים. 11% מתמקדים בהוספת מקורות, 9% בהוספת תמונות ו10% מבצעים ניטור שוטף של הפעילות והעריכות הן של משתמשים חדשים והן של ויקיפדים פעילים.