החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

דו"ח רישום פטנטים בישראל 2019

המשרד לרישום פטנטים מפרסם מידי שנה דו"ח המתעד את פעילויות המשרד. בשנת 2019 נרשמה עליה של כ-10% במספר הבקשות לרישום פטנטים ובמספר הבקשות לרישום סימני מסחר בישראל. בתחום העיצובים נרשמה ירידה של כ-13%. מספר הבקשות הבינלאומיות לפטנט שהוגשו תחת אמנת ה-PCT נותר דומה לשנת 2018.

בשנת 2019 נבחנו 7,785 בקשות חדשות, ו-6,356 בקשות חוזרות.