חזרה לעמוד הקודם

פשעי מחשב ופשעים שנעשו באינטרנט (2007-2012)

באוקטובר 2012 הוגשה על ידי איגוד האינטרנט הישראלי בקשת נתונים במסגרת חוק חופש המידע במטרה לקבל נתונים אודות היקף העבירות הקשורות לשימוש באינטרנט. הבקשה הקיפה נתונים הקשורים לפשעי מחשב ומידע על פשעים בהם נעשה שימוש ברשת האינטרנט (לביצוע העברה או תכנונה) מחמשת השנים האחרונות.

הנתונים שהתקבלו הגיעו בפורמט XLS ו-PDF (כ-78 קבצים המכילים חיתוכים לפי חתך דמוגרפי ושנה (מבצע העבירה \ קורבן, מין, בגיר \ קטין, לאום, שנה) ולכן לא תמיד ניתן להפיק מהם מספרים ממצים. להלן ממצאים מתוך תוצאות הבקשה –

ממצאים עיקריים – עברות מחשב

עברות מחשב – תיקים

עברות המחשב אינן קשורות ישירות לרשת האינטרנט, אך בעידן הנוכחי רבות מהן מתקשרות לשימוש באינטרנט. כפי שניתן לראות מספר התיקים שנפתחו עולה עם השנים כאשר בשנת 2007 נפתחו 226 תיקים לעומת 643 בשנת 2011. העבירה הנפוצה ביותר הינה חדירה לחומר מחשב וחדירה לחומרי מחשב בכדי לעבור עברה אחרת.

(בהתאם לטבלה בהמשך)

עברות מחשב לפי שנים
 

2007

2008

2009

2010

2011

2012 

העברת מידע כוזב במחשב

34

59

51

81

72

65

העברת נגיף מחשב כדי לגרום נזק

9

8

5

3

1

5

חדירה לחומר מחשב

61

92

166

335

372

239

חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת

67

66

84

119

134

110

מחיקה או שינוי חומר מחשב

29

37

51

57

43

33

שיבוש פעולת מחשב

25

24

13

19

21

10

סך הכל

226

286

371

614

643

462

*הנתונים לשנת 2012 הינם עד חודש אוקטובר

עברות מחשב – מאפייני העבריינים

מניתוח הנתונים עולה כי 87.4% מהחשודים בעברות מחשבים הם בגירים (12.6% הם קטינים) ו-90.6% מהחשודים יהודים (9.4% אינם יהודים). לעומת החשודים בקרב הקורבנות חלקם של קטינים גדול יותר ועומד על 17%.  בעוד הגידול במספר הקורבנות הקטינים גדל בקצב יציב ניתן לראות קפיצה לא מוסברת במספר הקורבנות הבגירים בין השנים 2009 ו-2010. יש לציין שלעיתים, למשל במקרה של חדירה לחומר מחשב זהות הקורבן לא תמיד ברורה וזאת עקב ריבוי משתמשים במחשב או חדירה למחשב במקום העובדה בה זהות הקורבן לא תמיד רלוונטית.

תיקים לפי חשודים וקורבנות

שנה

חשוד בגיר

חשוד קטין

חשוד יהודי

חשוד לא יהודי

קורבן בוגר

קורבן קטין

סה"כ תיקים

2007

45

9

47

6

163

21

226

2008

49

7

50

6

204

27

286

2009

55

3

55

1

263

55

371

2010

44

9

40

10

441

86

614

2011

45

8

49

3

443

110

643

2012*

32

3

29

2

304

73

462

*הנתונים לשנת 2012 הינם עד חודש אוקטובר

עברות מחשב – סגירת תיקים

רוב עבירות המחשב (61.1%) נסגרות בעקבות חוסר יכולת לאתר חשוד או עבריין. סיבות נוספות הן  מחסור בעניין ציבורי (27.6%) או חוסר ראיות (8.1%).

סיבת סגירת התיק לפי שנים
 

סה " כ תיקים לפי כל העבירות

עבריין לא נודע

    איתור נאשם או חשוד

אין עניין לציבור

חוסר עניין   לציבור/ עד מדינה

חוסר ראיות

אין אשמה פלילית

2007

318

119

3

127

1

36

26

2008

409

191

5

125

3

56

27

2009

495

289

7

137

4

40

14

2010

768

490

9

197

2

50

15

2011

725

491

11

171

0

50

0

2012

376

271

0

85

0

19

0

סה"כ

3091

1851

35

842

10

251

82

אחוז

100%

60%

1%

27%

0%

8%

3%

*הנתונים לשנת 2012 הינם עד חודש אוקטובר

עברות שבוצעו ברשת האינטרנט

סוג העבירות

לפי בדיקה עם מדור חופש המידע במשטרה בחלק זה כלולים תיקי חקירה שמקום ביצוע העברה הוגדר כרשת האינטרנט. העברה הנפוצה ביותר הינה החזקת פרסום תועבה ובו דמות קטין (60 מקרים ב-5 שנים האחרונות) ולאחר מכן מעשה משונה בקטינה עד גיל 15 (40 מקרים) ואיומים (32 מקרים). מבט על שכיחות המקרים לאורך השנים אינו חושף מגמה ברורה וקיימת תנודתיות חזקה מאוד בין מספר התיקים \ חשודים לאורך השנים.  

עברות שמקום ביצוען היה באינטרנט ב-4 השנים האחרונות

סוג העברה

מספר מקרים

החזקת פרסום תועבה ובו דמות קטין

60

מעשה מגונה בקטינה עד 14

40

איומים

32

קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות

27

שמוש בדמותו של קטין בפרסום תועבה

27

חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת

26

קבלת דבר במירמה

25

הטרדה באמצעות מתקן בזק

23

איסור הלבנת הון – הסתרת מקור הרכוש

20

פגיעה בפרטיות

18

פרסום תועבה או הכנה לפרסום

17

סחיטה באיומים

16

הטרדה והתנכלות מינית

15

חדירה לחומר מחשב

14

פגיעה בפרטיות-בילוש או הטרדה אחרת

13

שימוש בגופו של קטין לפרסום תועבה

11

הגרלות והימורים אסורים

10

החזקת מקום להימורים או הגרלות

10

הסתה לאלימות או לטרור

10

העברת מידע כוזב במחשב

9

מעשה מגונה בקטין עד 16

9

הונאה בכרטיס חיוב

8

מעשה מגונה בכל מקום בפני קטין עד 16

8

פגיעה בפרטיות-פרסום תצלום משפיל

8

שיבוש פעולת מחשב

6

העברת נגיף מחשב כדי לגרום נזק

5

מחיקה או שינוי חומר מחשב

5

גניבה בידי עובד, ממעבידו

4

האזנת סתר או שימוש בה שלא כדין

4

כמות העברות ומאפייני העבריינים

המאפיינים הנפוצים ביותר של חשודים בתיקי חקירה שמקום ביצוע העברה היה האינטרנט הינם זכרים, בוגרים ויהודים. בנוסף ניתן לראות מגמה כללית של עלייה במספר תיקי החקירה המסווגים את מקום ביצוע העברה כרשת האינטרנט (על אף הירידה בשנת 2011).

מאפיינים דמוגרפים של חשודים בעברות שמקום ביצוען היה האינטרנט
 

יהודי

לא יהודי

בגיר

קטין

זכר

נקבה

2007

67

3

65

6

70

7

2008

85

6

89

5

83

15

2009

91

6

101

2

94

14

2010

85

13

97

7

100

10

2011

58

6

64

3

60

10

2012*

126

6

127

3

112

24

סה"כ

512

40

543

26

519

80

* הנתונים לשנת 2012 אינם כוללים את דצמבר