פשעי מחשב ופשעים שנעשו באינטרנט (2007-2012)

תאריך פרסום במאגר: 19 במאי 2013

מקור הנתונים: איגוד האינטרנט הישראלי

באוקטובר 2012 הוגשה על ידי איגוד האינטרנט הישראלי בקשת נתונים במסגרת חוק חופש המידע במטרה לקבל נתונים אודות היקף העבירות הקשורות לשימוש באינטרנט. הבקשה…

המשיכו לקרוא כתבה זו