חזרה לעמוד הקודם

השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל 2019

השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל מפורסם ברשת מאז שנת 2015, ובין השאר נכללים בו נתונים על עבירות מחשב.
עבירות המחשב הכלולות ב"חוק המחשבים" הן אלה: שיבוש פעולת מחשב, מחיקה או שינוי חומר מחשב, העברת מידע כוזב במחשב, כתיבת תוכנה שתוצאותיה מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב, חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת, הכנת נגיף מחשב והעברת נגיף מחשב כדי לגרום נזק.

להלן עיקרי הנתונים על עבירות מחשב לשנת 2019:

  • בשנת 2019 חלה ירידה של 17.2% בכמות תיקי החקירה בגין עבירות מחשב בהשוואה לשנת 2018 (1,233 תיקים בנושא עבירות מחשב בשנת 2019 ,לעומת 1,489 תיקים בשנת 2018).
  • 51.3% מהתיקים, 632 במספר, נגעו לחדירה לחומרי מחשב. 287 תיקים נגעו לחדירה לחומרי מחשב בשביל לבצע עבירה מסוג אחר (שאינו חדירה לחומרים אלה). 277 תיקים נגעו להעברת חומרים כוזבים במחשב. 77 תיקים נגעו לעבירות אחרות.

להלן עיקרי הנתונים אודות מוקד 105 (מוקד של המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת):

  • שנת 2019 טופלו במוקד 7,665 אירועים, מהם 7,218 התקבלו במוקד ישירות.
  • כמות הפניות הרבה ביותר למוקד הינה בקטגוריית: "בריונות/ הצקה/ ביוש".
  • למעלה משליש מהפניות למוקד נגעו לפגיעות על רקע מיני (שידול והטרדת קטינים, עבירות מין, הפצת תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני).
  • הפלטפורמות המקוונות אליהן נגעו רוב הפניות: אינסטגרם, וואטסאפ ופייסבוק.
  • רוב הנפגעים היו בטווח הגילאים 12-14. בקרב הנפגעים 69% הן ילדות ונערות ו- 31% ילדים ונערים. בשולי הטווח ישנם גם בני 9-10 ופחות, וכן בני 17-15 .
  • רוב הפוגעים הם בגילאי 13-16. מספר הפוגעים הרב ביותר הוא בגילאי 13-14. כ-70% מהפוגעים הינם קטינים.
  • רוב הפוגעים הינם בנים (77%) והשאר בנות (23%).