החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל 2020

השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל מפורסם ברשת מאז שנת 2015, ובין השאר נכללים בו נתונים על עבירות מחשב. בשנת 2020 אף נכללו בדו"ח נתונים אודות פניות מקוונות למשטרה.
עבירות המחשב הכלולות ב"חוק המחשבים" הן אלה: שיבוש פעולת מחשב, מחיקה או שינוי חומר מחשב, העברת מידע כוזב במחשב, כתיבת תוכנה שתוצאותיה מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב, חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת, הכנת נגיף מחשב והעברת נגיף מחשב כדי לגרום נזק.

עיקרי הנתונים על עבירות מחשב לשנת 2020:

 • בכמות הכוללת של עבירות מחשב מסתמנת עלייה של 40.8% בכמות התיקים (מ-1,154 תיקים בשנת 2016 ל-1,625 תיקים בשנת 2020).
  • 63.9% מהתיקים, 1309 במספר, נגעו לחדירה לחומרי מחשב.
  • 288 תיקים נגעו לחדירה לחומרי מחשב בשביל לבצע עבירה מסוג אחר (שאינו חדירה לחומרים אלה).
  • 226 תיקים נגעו להעברת חומרים כוזבים במחשב.
  • 102 תיקים נגעו לעבירות אחרות.

עיקרי נתונים אודות מוקד 105 (מוקד המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת) בשנת 2020

 • מספר האירועים במוקד 105 עלה בשנת 2020 ב-55% לעומת שנים קודמות (11,855 אירועים בשנת 2020, לעומת 7,665 אירועים בשנת 2019).
 • כמות הפניות הרבה ביותר למוקד הינה בקטגוריית: "עבירות מין" (25% מנפח האירועים במוקד).
 • במהלך שנת 2020 התרחשו כ-130 אירועי חירום במוקד מדי חודש – עלייה לעומת שנת 2019.
 • רוב הפוגעים בקטינים הינם קטינים, 29% מהפוגעים המאותרים בשנת 2020 היו מעל גיל 18.
 • למעלה משליש מהפניות למוקד נגעו לפגיעות על רקע מיני (שידול והטרדת קטינים, עבירות מין, הפצת תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני).
 • הפלטפורמות המקוונות אליהן נגעו רוב הפניות : אינסטגרם (2,755 פניות), וואטסאפ (2,317 פניות) ופורום סטיפס (1,662 פניות).
 • רוב הנפגעים היו בטווח הגילאים 13-14 (1,445 נפגעים). ישנם בסה"כ 9,508 נפגעים, מהם 76% הן ילדות ונערות (6,343 נפגעות) ו-33% ילדים ונערים (3,165 נפגעים).
 • ישנם 3,375 פוגעים שאותרו, 29% מהפוגעים אינם קטינים. רוב הפוגעים הינם בנים (80%) והשאר בנות (20%).
 • הערים בהן אותרו מרב הנפגעים: ירושלים (464), תל אביב (415), ראשון לציון (349) ופתח תקווה (326).
 • הערים בהן אותרו מרב הפוגעים: ירושלים (136), תל אביב (124), ראשון לציון (111) ובאר שבע (108).
 • במוקד נראתה עלייה מתמשכת במצוקות הנפשיות של קטינים בעקבות הקורונה, אותן הם מביעים ברשתות החברתיות ובפורומים.
 • הדיווחים למוקד מצד נפגעים עצמם פחתו. עם זאת, דיווחים מגורמים בסביבת הנפגעים (הורים, עדים לפגיעה) עלו, בין היתר משום שהורים נעשו יותר מעורבים בחיים המקוונים של ילדיהם בעקבות שהייה משותפת בבית.
 • אפליקציית "זום" הפכה לפלטפורמה לפגיעות בקטינים, בעיקר על רקע מיני. פעילויות הסברה אודות הנושא ושיפור אבטחת האפליקציה הביאו לירידה בדיווחים למוקד על פגיעות באמצעותה.

נתונים אודות שירות 'התלונה המקוונת':

 • לאורך שנת 2020, הורחב שירות התלונות המקוונות גם לשפה הערבית ו פותחו טפסים מקוונים "ייעודים" לאירועי התפרצות, גניבה והונאה.
 • מאפריל 2020 ועד מאי 2021 הוגשו כ-40,000 תלונות מקוונות בגין אירועים שונים.
 • במהלך הסגר הראשון, הגיע היקף השימוש בשירות המקוון לכדי שליש מסך התלונות הכולל (פיזיות ומקוונות), לאור מגבלות התנועה שהוטלו ופרסום שבוצע במדיות החברתיות. במהלך הסגר השני, התקבלו דרך השירות המקוון כ-14% מסך התלונות שהוגשו.
 • כיום, מתקבלות דרך השירות המקוון כ- 10% מסך התלונות המוגשות.