החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

על פשיעת סייבר מתוך השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל 2015

השנתון הסטטיסטי לשנת 2015 משקף את נתוני משטרת ישראל ומחלוקותיה השונות ועמדות הציבור כפי שעולים מהמערכות התפעוליות ומהסקרים. בפרסום זה מפורטים, בין השאר נתונים אודות מספר עבירות המחשב שדווחו במהלך השנה, וסוגי העברות.

בשנת 2015 חלה עלייה של 22.4% במספר התיקים בגין עבירות מחשב בהשוואה לשנת 2014 ;1076 תיקים בנושא עבירות מחשב ב- 2015, לעומת 879 תיקים ב-2014 .סעיף האשמה השכיח ביותר בקבוצת עבירות זו, 44%, הוא חדירה לחומרי מחשב.

התפלגות תיקי עבירות המחשב:

  • חדירה לחומר מחשב- 44%
  • חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת- 21%
  • העברת מידע כוזב במחשב- 20%
  • מחיקה או שינוי חומר מחשב- 6%
  • שיבוש פעולת מחשב- 4%
  • העברת נגיף מחשב כדי לגרום נזק- 4%
  • הכנת נגיף מחשוב- 1%