החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

שנתון סטטיסטי משטרת ישראל לשנת 2016

השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל מפורסם ברשת מאז שנת 2015 (ובאופן לא מקוון, השנתון יוצא לאור מאז שנת 1972), וכחלק ממנו מפורסמים נתונים על עבירות מחשב. עבירות המחשב הכלולות ב"חוק המחשבים" הן אלה: שיבוש פעולת מחשב, מחיקה או שינוי חומר מחשב, העברת מידע כוזב במחשב, כתיבת תוכנה שתוצאותיה מידע כוזב, חדירה לחומר
מחשב, חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת, הכנת נגיף מחשב והעברת נגיף מחשב כדי לגרום נזק.

להלן עיקרי הנתונים אודות שנת 2016 :

  • בשנת 2016 נפתחו 1,172 תיקי עבירות מחשב. זוהי עלייה של 12.4% לעומת השנה הקודמת.
  • העבירה השכיחה ביותר בעבירות מחשב בשנת 2016 היא חדירה לחומר מחשב (44.1%) ולאחריה חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת (18.9%).