חזרה לעמוד הקודם

שנתון סטטיסטי משטרת ישראל 2017

השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל מפורסם ברשת מאז שנת 2015 (ובאופן לא מקוון, השנתון יוצא לאור מאז שנת 1972), וכחלק ממנו מפורסמים נתונים על עבירות מחשב. עבירות המחשב הכלולות ב"חוק המחשבים" הן אלה: שיבוש פעולת מחשב, מחיקה או שינוי חומר מחשב, העברת מידע כוזב במחשב, כתיבת תוכנה שתוצאותיה מידע כוזב, חדירה לחומר
מחשב, חדירה למחשב כדי לעבור עבירה אחרת, הכנת נגיף מחשב והעברת נגיף מחשב כדי לגרום נזק.

להלן עיקרי הנתונים אודות שנת 2017 :

  • בשנת 2017 חלה עלייה של 4.5% בתיקי עבירות מחשב בהשוואה לשנת 2016.
  • ניתן לראות עלייה רציפה ועקבית בהיקף של 225% בין השנים 2016-2008.
  • בשנת 2017 נרשמו 1240 עבירות מחשב. העבירה הנפוצה ביותר היא חדירה לחומר מחשב (48.1%), ולאחריה העברת מידע כוזב במחשב (29%).