החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

הוראה ולמידה מרחוק בתקופת הקורונה – דו"ח מיוחד של מבקר המדינה

מאז התפרצות מגפת הקורונה בסוף שנת 2019, כ-186 מדינות, ובתוכן ישראל, סגרו את בתי הספר ועברו ללמידה מרחוק – בימים של סגר מלא במתכונת מלאה, ובימים ללא סגר במתכונת משולבת עם למידה פרונטלית. על רקע זה, בחודש אוגוסט 2021 פרסם מבקר המדינה דו"ח ביקורת על הלמידה מרחוק במהלך החודשים מרץ-אוגוסט 2020, בדגש על פעילות המדינה ומעורבותה בלמידה, ועיסוק בתשתיות שהיא אמורה לספק לצרכי למידה מקוונת מיטבית.

נתוני מפתח כלליים שעולים מהביקורת:

  • 55%-80% מהתלמידים לא התחברו לתכנים הדיגיטליים ומשימות מתוקשבות באתרי התוכן, בקביעות או בכלל, כאשר שיעור השימוש בתכנים אלה במגזר הבדואי ובמגזר החרדי נמוך משיעור השימוש במגזר היהודי הממלכתי ובמגזר היהודי הממלכתי-דתי.
  • מספר הצפיות היומי הממוצע בשיעורים ששודרו במסגרת מערכת השידורים הלאומית, שבה הוקלטו שיעורים מקוונים ע"י משרד החינוך, ירד ב-70% בין מרץ לנובמבר 2020.
  • נראה כי לא הופצה הנחיה מסודרת לגבי שימוש במצלמות רשת בעת שיעורים מקוונים, ולכן אין נתונים מדויקים לגבי השימוש בהן, או לגבי טיב תרומת הפעלתן בעת שיעורים.
  • בתום הסגר השלישי עדיין היה מחסור של אמצעי למידה מקוונת בקרב תלמידים, וכן מחסור בתשתיות מתאימות ללמידה, דבר שהיווה חסם ללמידה מרחוק.
  • נראה כי 22% מהתלמידים לא השתתפו במרבית המפגשים המקוונים או בכולם. בקרב משפחות שבהן השיבו כי הילדים כן השתתפו במרבית או בכל המפגשים, ישנו פער בין דוברי העברית והערבית (81% לעומת 69% בהתאמה).
  • האוכלוסיות העיקריות שנפגעו מהיעדר תמיכת הורים במהלך הלמידה מרחוק הן אוכלוסיות פריפריה כלכלית-חברתית-תרבותית, כמו החברה החרדית והחברה הערבית בדגש על החברה הבדואית.
  • מסקר שנערך בקרב מורים במהלך פברואר-מרץ 2021 עולה כי 20%-25% מהמורים חשו כי הקנו להם כלים ללמידה מקוונת ברמה בינונית ומטה, ו-32% מהמורים ציינו שההכשרה שניתנה להם בנושא במהלך תקופת הקורונה תרם להם ברמה בינונית ומטה ברכישת הידע והמיומנויות הנדרשים.

בעקבות נתונים אלה, מבקר המדינה ממליץ לקבוע תרגילי חירום סדירים להעלאת פערים במערכת החינוך והתמודדות עימם לפני תקופת משבר ממשית, כמו גם תרגול למידה במצב חירום מתמשך וביצוע הערכות שנתיות של חוסר באמצעים ותשתיות המאפשרים למידה מקוונת בקרב תלמידים כדי שיוכלו לספקם מבעוד מועד. בנוסף, הומלץ לאפשר התנהלות חופשית יותר לבתי הספר ולרשויות במהלך מצבי חירום, מפאת היכרות עם הסביבה והתלמידים. 

כמו כן, הומלץ כי משרד החינוך ייבצע הערכת מצב הן לגבי השתתפות תלמידים בלמידה המקוונת על מנת לאסוף נתונים יותר ספציפיים לגבי למידה מקוונת (תוך התמקדות באזורים גיאוגרפיים, שכבות גיל שונות, אוכלוסיות שונות וכו'), והן לגבי ביצוע משימות מתוקשבות ושימוש במערכת השידורים הלאומית, לשיפור פלטפורמות אלו. ולבסוף, ממליץ המבקר לפתח מערכת ממוחשבת למורים שתספק להם הכשרות בנושא הלמידה מרחוק (לאחר מיפוי של צרכי המורים בנושא), תוך התחשבות בהכשרות שכבר עברו – כך שיהיה ניתן להתאים את ההכשרות בצורה אישית לכל מורה ובד בבד לאסוף נתונים על אופי הכשרות המורים.

למסמך הביקורת המלא – חצו כאן