החזירו אותם הביתה עכשיו
בחזרה לעמוד הקודם

מבקר המדינה

דו"חות, ביקורות, סקירות וכו' מטעם מבקר המדינה.

נתוני מבקר המדינה: הנגשת שירותי ממשל בעידן הדיגיטלי לאנשים עם מוגבלות ולציבור שאינו משתמש במדיה הדיגיטלית (2023)

תאריך פרסום במאגר: 05 בספטמבר 2023

מקור הנתונים: מבקר המדינה

ממצאי בדיקת עומק של מבקר המדינה בנושא נגישות שירותי ממשלה דיגיטליים שנערכה בשנים 2023-2022, על בדיקת מבקר המדינה בנושא נגישותם של שירותי ממשלה דיגיטליים…

המשיכו לקרוא כתבה זו

נתוני הליקויים שזיהה מבקר המדינה בתחום הסייבר ומערכות מידע של ישראל (2023)

תאריך פרסום במאגר: 30 ביולי 2023

מקור הנתונים: מבקר המדינה

סקירה המציגה את עיקרי הנתונים והממצאים הרלוונטיים לבחינת הליקויים הטכנולוגיים בשמירה על זכויות בכלל ועל הזכות החוקתית לפרטיות בפרט ע"פ דוח מבקר המדינה בתחום…

המשיכו לקרוא כתבה זו

כלי נתונים מתעדכן: אתגרי דיגיטציה ושירותים מקוונים של הגיל השלישי בישראל (2023)

תאריך פרסום במאגר: 06 במרץ 2023

מקור הנתונים: נציב תלונות הציבור, מבקר המדינה, איגוד האינטרנט הישראלי

כלי נתונים המספק תמונת מצב עכשווית על אתגרי הדיגיטציה והאוריינות של בני הגיל השלישי בישראל, על בסיס פרסום נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה…

המשיכו לקרוא כתבה זו

נתוני מוגנות ופגיעות מקוונות של קטינים בישראל והטיפול בהן (דו"ח מבקר המדינה לשנת 2022)

תאריך פרסום במאגר: 31 ביולי 2022

מקור הנתונים:

סקירת דו"ח מיוחד של משרד מבקר המדינה בנושא "הגנה על קטינים במרחב המקוון - המענה הלאומי" שפורסם בחודש יולי 2022, המציג נתונים וממצאים ייחודיים…

המשיכו לקרוא כתבה זו

הוראה ולמידה מרחוק בתקופת הקורונה – דו"ח מיוחד של מבקר המדינה

תאריך פרסום במאגר: 01 בספטמבר 2021

מקור הנתונים: מבקר המדינה

ריכוז נתונים וממצאים מדו"ח מבקר המדינה בנושא למידה מרחוק, לרבות פערים בנגישות לתשתיות אינטרנט מתקדמות בקרב אוכלוסיות הפריפריה הכלכלית-חברתית-תרבותית.

המשיכו לקרוא כתבה זו