החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

כלי נתונים מתעדכן: אתגרי דיגיטציה ושירותים מקוונים של הגיל השלישי בישראל (2023)

עם השנים גדל השימוש באינטרנט בקרב בני הגיל השלישי, ועם זאת, עדיין קיימים פערים מובהקים בינם ובין אנשים צעירים יותר המשתמשים באינטרנט הן ברמת האוריינות והן בהשקפות על השימוש באינטרנט. עמוד זה מרכז נתונים וכלי מידע על דפוסי השימוש ברשת והחסמים לה בקרב אוכלוסיית הגיל השלישי בישראל.