חזרה לעמוד הקודם

כלי נתונים מתעדכן: אתגרי דיגיטציה ושירותים מקוונים של הגיל השלישי בישראל (2023)

עם השנים גדל השימוש באינטרנט בקרב בני הגיל השלישי, ועם זאת, עדיין קיימים פערים מובהקים בינם ובין אנשים צעירים יותר המשתמשים באינטרנט הן ברמת האוריינות והן בהשקפות על השימוש באינטרנט. עמוד זה מרכז נתונים וכלי מידע על דפוסי השימוש ברשת והחסמים לה בקרב אוכלוסיית הגיל השלישי בישראל.

א. נגישות למחשבים ואוריינות דיגיטלית בקרב הגיל השלישי בישראל (נתוני למ"ס)

 • השימוש באינטרנט בקרב בני 65 ומעלה עולה עם הזמן: בשנת 2010 30% מבני ה-65 ומעלה השתמשו באינטרנט; בשנת 2015 – 49%; בשנת 2019 – 67%;  בשנת 2021 – 74%. תוך עשור עלה שיעורם פי 4.2.

 • בקרב משקי בית שבהם יש לפחות אדם אחד בגיל 65 ומעלה, אחוז הנגישות למחשב ביתי, מחשב מגע או טאבלט היה נמוך מהאחוז שנמדד בכלל משקי הבית. במשקי בית שהורכבו רק מאדם בודד 65 ומעלה אחוז זה היה נמוך במיוחד בהשוואה לסוגי משקי בית אחרים, רק ל-41.7% היה מחשב ביתי ול-14.5% היה מחשב מגע או טאבלט. בקרב משקי בית של זוג שבו פרט אחד בגיל 65 ומעלה אחוז הנגישות למחשבים היה גבוה יותר – ל-74.6% היה מחשב ביתי ול-34.5% היה מחשב מגע או טאבלט.
 • בשנת 2019 ל-61.3% ממשקי הבית שבהם לפחות אדם אחד בגיל 65 ומעלה היה מחשב ביתי ול-25.6% היה מחשב מגע או טאבלט. זאת בהשוואה לכלל האוכלוסיה בה ל-75.8% מכלל משקי הבית היה מחשב ביתי ול-33.6% מחשב מגע או טאבלט.
 • באחוז המשתמשים באינטרנט בקרב בני 65 ומעלה חלה עלייה מ-66.7% בשנת 2019 ל-73% בשנת 2020. נרשמה גם עלייה בשימוש באינטרנט באמצעות הטלפון הנייד מ-60.8% בשנת 2019 ל-66.9% בשנת 2020.

ב. שימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים בקרב הגיל השלישי בישראל

מקור המידע: סקר איגוד האינטרנט משנת 2022, בקרב 1000 נדגמים מעל גיל 18; סקר רשות התחרות משנת 2021 בקרב 2042 נדגמים מעל גיל 13. 

 • אחוזי השימוש בקרב אנשים בני 60 ומעלה ברשתות אינסטגרם (34%), טלגרם (18%) טיקטוק (7%), סיגנל (2%) וסנאפצ'ט (2%) נמוכים מאחוזי השימוש ברשתות אלה בקרב בני גילאים צעירים יותר.
 • אחוז השימוש בקרב בני 60 ומעלה בפייסבוק עומד על 80%, אחוז דומה למשתמשים בגילאי 23-59. אחוז השימוש בקרב בני 60 ומעלה בפייסבוק מסנג'ר הוא 52%; גבוה באופן משמעותי מאחוז השימוש בקרב בני 13-17 (15%) ונמוך מאחוז השימוש בקרב בני 23-59 העומד על בין 61% ל-66%.
 • רק 26.1% מציבור בני ה-65 ומעלה השתמשו בשירותי ממשל מקוונים (E-Gov) בשנת 2020, ו-34% השתמשו באינטרנט לצורך קבלת שירותים ממשרדי ממשלה כגון הורדת טפסים וקבלת אישורים בשנת 2021. מדובר בעלייה ניכרת לעומת אחוז השימוש בשנת 2015 (14.5%):

 • בנוסף, רק41% מבני ה-65 ומעלה משתמשים ברשת לצורך פעולות בנקאיות; 28% לתשלומי חשבונות; 48% לחיפוש מידע בנושא בריאות.

ג. חשיפה לפגיעות מקוונת ומאפייני הגנת סייבר בקרב הגיל השלישי בישראל

מקור המידע: נתונים מסקר הביטחון האישי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2021, שהופיעו בהודעה לתקשורת מספטמבר 2022; סקר בנושא פגיעות סייבר ופשיעה מקוונת בישראל שערך איגוד האינטרנט הישראלי בינואר 2022 בקרב 1025 נדגמים מעל גיל 18.

 • בני 60 ומעלה נטו לציין יותר מצעירים עד גיל 30 כי קיבלו הודעות אימייל מזויפות או דרישות לפרטים אישיים (הבדל של 17%-22%).
 • 71% מבני ה-60 ומעלה ציינו כי מותקנת על מכשירם תוכנת אנטי-וירוס, אחוז גבוה לעומת אנשים צעירים יותר בגילאי 18-39 (54% מבני ה-18-22; 57% מבני ה-23-29; 66% מבני ה-30-39). 13% מבני ה-60 ומעלה ציינו כי בשנה האחרונה גילו וירוס או תוכנה זדונית שהזיקו למידע או תוכנות בטלפון או במחשב שלכם. השוני בינם ובין אוכלוסיות בגילאים צעירים יותר לא עולה על 10%.
 •  49% מבני ה-60 ומעלה ציינו כי מותקנת על מכשירם Firewall (חומת-אש), אחוז גבוה לעומת צעירים עד גיל 30; בני 60 ומעלה משתמשים פחות בתוכנות VPN או הצפנה על לעומת אנשים בגילאים צעירים יותר (9% לעומת 17%-27% בקרב צעירים יותר).
 • בני 60 ומעלה ידווחו יותר מאנשים בגילאים אחרים לאתר האינטרנט הרלוונטי אודות פגיעת סייבר שחוו (31% לעומת 12%-18% בקרב צעירים יותר).
 • רק 1% מבני ה-60 ומעלה העידו כי לא ידווחו כלל על פשיעת סייבר שחוו, וזאת לעומת 11%-15% בקרב צעירים יותר.
 • החשיפה למידע אודות סייבר דרך יוטיוב מתאפיין במתאם הפוך לקבוצות הגיל: 28% מבני ה-18-22 נחשפו דרך היוטיוב, 20% מבני 23-29 ועד 11% מבני ה-60 ומעלה.

4. ניתוח שיח של אוכלוסיית הגיל השלישי ברשת, ביחס לשירותים ציבוריים וממשלתיים

5. שימוש באינטרנט בקרב הגיל השלישי – ישראל לעומת העולם

באוגוסט 2022 פרסם ארגון ITU של האו"ם את דוח הקישוריות העולמי שנועד לספק סקירה מפורטת על מצב הקישוריות הגלובלי ולהציג דרכים לשפר אותו. בפרק השני והשלישי בדו"ח מופיעים נתונים על קישוריות במדינות שונות לפי חלוקה לקבוצות אוכלוסיה מסוגים שונים. להלן מוצגים שני גרפים מהדו"ח המכילים בין היתר נתונים הנוגעים לשימוש האוכלוסיה באינטרנט לפי חלוקה לקבוצות גיל שונות. הנתונים המוצגים בגרפים אודות ישראל עדכניים לשנת 2020, ומעניינים במיוחד בהתחשב בהשוואה בין החיבורית של אנשים בקבוצת גיל מבוגרת יותר (75 ומעלה) לאינטרנט, בהשוואה לגילאים צעירים יותר.

נתונים אלו מתוך המסמך מראה כי בכל האזורים שנבדקו, כולל ישראל, צעירים בגילאי 15-24 פעילים באינטרנט יותר לעומת קבוצות גיל אחרות. זהו דבר המבשר טובות למצב החיבוריות העתידי באוכלוסיה (במיוחד במדינות עם פרופיל דמוגרפי צעיר). בד בבד, בגרף מבוטא פער משמעותי בשימוש באינטרנט בין קבוצת הגיל הכוללת בני 75 ומעלה, וקבוצת הגיל הכוללת בני 15-24.

בהתייחס באופן ספציפי לישראל, ניתן לראות כי מעל 50% מבני ה-75 ומעלה משתמשים באינטרנט, מה שממקם אותה במקום השישי לעומת מדינות אחרות, מבחינת כמות האוכלוסיה בגילאים אלה שעושה שימוש באינטרנט.
עוד ניתן לראות כי בקרב בני 15-74, כ-90% מהפרטים משתמשים באינטרנט. נתון זה הינו גבוה יותר ממדינות כמו אוסטרליה ואיטליה, בהן אחוז המשתמשים באינטרנט בגילאים זהים נמוך מזה שבישראל.

נציין שהמסמך קובע כי האינדיקטור המרכזי להערכת חיבוריות אוניברסלית הוא אחוז האנשים המשתמשים באינטרנט. עם זאת, חלק מהאנשים בוחרים שלא להשתמש באינטרנט – כך שבעוד שהיעד האוניברסלי בהקשר זה הוא שיעור שימוש של 100% לאוכלוסייה בגילאי 15 ומעלה, היעד נחשב ל-"מושלם או קרוב להשגה" כאשר נתח השימוש באינטרנט מגיע ל-95%, או גבוה יותר. משמע, אחוז הפרטים שמשתמש באינטרנט בישראל בין הגילאים 15-74, מתקרב למה שהמסמך מגדיר כ"מושלם". כמו כן, בשונה ממדינות אחרות שמופיעות במסמך זה, עבור ישראל לא סופקו נתונים עבור פרטים מתחת לגיל 15 – דבר הנובע ככל הנראה ממחסור בגישה למידע.

בנוסף, הדו"ח מספק נתונים על המרחק של אחוז המשתמשים בקבוצות הגיל מעל 75, ומתחת ל15, מקבוצת הגיל 15-74 (סממן ה-0):

בדומה לתרשים הקודם הקודם, גם במקרה זה הנתונים הנוגעים לישראל לא כוללים נתונים אודות אוכלוסיה מתחת לגיל 15. על כן, הנתון היחיד שמופיע הוא שאחוז בני ה-75 ומעלה המשתמשים באינטרנט קטן בכ-35% מאחוז בני ה-15-74 שמשתמשים באינטרנט. פער זה קטן יותר ממספר מדינות מערביות כמו שוויץ, צרפת ואיטליה, כך שבאופן כללי, הגרף מראה כי ישראל נמצאת במצב יחסית טוב.