חזרה לעמוד הקודם

אינטרנט והחברה החרדית: דפוסי שימוש, עמדות וניתוח לפי מגזרים ומאפיינים דמוגרפיים (2022)

עם השנים הולך וגדל השימוש באינטרנט בחברה הכללית וגם בחברה החרדית, ומתבהרת חשיבות ונחיצות השימוש באינטרנט, בזירות העבודה בעיקר. במטרה לייצר תשתית ידע משמעותית על החברה החרדית בישראל, ערכו איגוד האינטרנט הישראלי והמכון החרדי למחקרי מדיניות סקר טלפוני באמצעות חברת דיאלוג, במסגרתו נדגמו 795 משיבים מקרב הזרמים השונים של החברה החרדית בישראל. מתוך כלל המשיבים, 30% משתייכים לקהילה הספרדית, 26% לקהילה החסידית, 41% לקהילה הליטאית ו-3% אחרים (חב"ד, ברסלב וחרדי לאומי) – באופן המשקף בקירוב את פילוח האוכלוסייה החרדית בישראל. הגיל הממוצע של המשיבים הוא 38 וניכר רוב קל של משיבים גברים (52.7%). הפנייה למשיבים התבצעה במהלך שנת 2021, ניתוח הנתונים נעשה על ידי איגוד האינטרנט הישראלי והמכון החרדי למחקרי מדיניות במהלך שנת 2022 ומתפרסם כאן לראשונה.

חיבור ושימוש באינטרנט בקרב הקבוצות השונות בחברה החרדית

כלי הנתונים הבא מאפשר לבחון את היקף השימוש של החברה החרדית באינטרנט, תוך חלוקה לדרכי השימוש השונות ואפשרות מיקוד התוצאות לפי חתכים דמוגרפיים מגוונים:

כלי הנתונים הבא מציג פערי חיבור ושימוש באינטרנט לפי בחירה של: קהילה, מין, גיל, עיסוק, השכלה, הכנסה ומקום מגורים:

  • נמצאו הבדלים משמעותיים בין הקהילות החרדיות השונות במאפייני השימוש באינטרנט: ליטאים מחוברים ומשתמשים באינטרנט בהיקף גבוה יחסית לספרדים וחסידים.
  • בנוסף, ליטאים משתמשים באינטרנט באמצעות מחשב בבית יותר מספרדים וחסידים, חסידים משתמשים באינטרנט באמצעות עמדות אינטרנט בתשלום יותר מאחרים, וספרדים משתמשים באינטרנט באמצעות טלפון נייד יותר מאחרים.
  • נמצאו הבדלים מגדריים משמעותיים בשימוש באינטרנט במכשירים שונים: נשים חרדיות משתמשות באינטרנט באמצעות מחשב בבית או בעבודה ובאמצעות טלפון נייד יותר מגברים חרדים, וגברים חרדים משתמשים באינטרנט באמצעות עמדות אינטרנט בתשלום ומסופי טאבלט בבתי הכנסת יותר מנשים חרדיות. בשימוש באינטרנט באמצעות עמדות שירות ממשלתיות לא נמצאו הבדלים מגדריים.
  • נמצאו הבדלים משמעותיים בין קבוצות הגיל בנוגע לשימוש באינטרנט: השימוש באינטרנט בחדרי אינטרנט בתשלום ובמסופי טאבלט בבית הכנסת של מבוגרים בני +60 היתה בעלת שכיחות נמוכה משמעותית משאר קבוצות הגיל.

מהנתונים עולה כי איכות רשת האינטרנט בבתים החרדים המחוברים אליה טובה, וכ-60% שבעי רצון מאיכות החיבור הביתי לאינטרנט. שביעות הרצון מאיכות החיבור הביתי לאינטרנט של המשיבים החרדים תושבי אשדוד הינה הגבוהה ביותר.

חסמי ידע ואוריינות

במחקר נבחנה מידת ההערכה העצמית אודות שליטה בפעולות בטכנולוגיה ובאינטרנט. כלי הנתונים הבא מציג את מידת השליטה של הקבוצות השונות בביצוע פעולות שונות במרחב האינטרנט:

בנוסף, הסקר בחן את עמדת המשיבים ביחס לחסמי ידע ואוריינות לשימוש באינטרנט ומצא כי מרבית המשיבים (במיוחד בגילאים הצעירים) אינם מעידים על קושי מיוחד בעת השימוש באינטרנט, כמתואר בתרשים הבא:

שימוש בדואר אלקטרוני בקרב הקבוצות השונות בחברה החרדית

כלי הנתונים הבא מאפשר לבחון את היקף השימוש של החברה החרדית בדואר אלקטרוני, תוך חלוקה לדרכי השימוש השונות ואפשרות מיקוד התוצאות לפי חתכים דמוגרפיים מגוונים:

חששות וחסמים לשימוש באינטרנט בקרב החברה החרדית

כלי הנתונים הבא מציג את החששות השונים בקשר לשימוש באינטרנט בקרב החברה החרדית, תוך אפשרות להתמקד בקהילה ספציפית ו/או מאפיינים דמוגרפיים נוספים:

שימוש בתוכנות סינון ("אינטרנט כשר")

אמצעי הסינון השונים המוצעים כיום למשתמשים מאופיינים ברמות סינון ופיקוח משתנות, ותוכניות מסוימות מקובלות בקהילות חרדיות מסוימות ולא באחרות. התרשים הבא מציג את שכיחות השימוש של החברה החרדית בשירותי הסינון השונים לטלפון נייד ולמחשב תוך אפשרות להתמקד בקהילה ספציפית ו/או מאפיינים דמוגרפיים נוספים:

ממצאים בולטים:

  • בקרב המשיבים הליטאים שכיחות הסינון על החיבור הביתי לאינטרנט יותר משמעותית מאשר שכיחות הסינון בקרב המשיבים הספרדים.
  • כמחצית מהנסקרים שענו כי יש להם תוכנת סינון אמרו כי הם משתמשים בשירותיה של חברת נט פרי לצרכי סינון על כבל החיבור הביתי שלהם לאינטרנט. תוכנה זו נחשבת לתוכנת הסינון הקפדנית והמחמירה ביותר.
  • חלק גדול  (37%) מהמשיבים לא ידע באמצעות איזו חברה מסוננים התכנים במכשיר הטלפון החכם שברשותם.

בנוסף, הצורך והרצון הגבוה בבקרה על הגישה לתכנים ברשת בקרב המשתמשים החרדיים בא לידי ביטוי גם במידת הצורך הנמוכה בפתיחת שירותים מסוננים שעליהם דיווחו המשתמשים בעלי תוכניות הסינון: רובם המוחלט של המשיבים בעלי החיבור המסונן לאינטרנט דיווחו כי הם אינם מעוניינים בפתיחת שירותים שכרגע חסומים להם בתוכנית הסינון הקיימת.  לא נמצאו מאפיינים מבדילים בין הקבוצה שדיווחה על רצון בפתיחת תכנים נוספים לקבוצה שלא היתה מעוניינת בכך. 

 


לשאלות ובירורים אודות הממצאים ונתונים נוספים ניתן לפנות למכון החרדי למחקרי מדיניות, בכתובת [email protected] או למחלקת הנתונים באיגוד האינטרנט הישראלי בכתובת [email protected]