החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

מדד שקיפות האתרים ברשויות המקומיות 2019

המדד לשקיפות אתרים ברשויות מקומיות נערך מדי שנה ע"י עמותת שקיפות בינלאומית ישראל (שבי"ל), והוא נועד לבחון את נגישות וזמינות של מידע באתרי אינטרנט של רשויות המקומיות ולהוות בשבילן כלי להגברת השקיפות בנושאים השונים, החל בנדרש על פי חוק חופש המידע, דרך פרסום פרוטוקולים, תקציב, פרסום מכרזים ותכנון ובניה ועוד.
בשנת 2019 נבחנו 39 אתרי רשויות לפי 90 קריטריונים שנכללים במדד, והעיסוק בקטגוריות 'תכנון ובניה', 'רישוי עסקים', 'חברות עירוניות ו-'רכש – חוזים ומכרזים' הורחב. כמו כן, נוספו למדד קטגוריות 'ממשק ידידותי למשתמש' הבוחן את אתר הרשות, וקטגוריה העוסקת בהון אנושי ברשות, ובוחנת ייצוג הולם ומגוון בקרב עובדי הרשות.

להלן כמה ממצאים עיקריים מתוך המדד:

• 20 רשויות (יותר מחצי הרשויות במדד) קיבלו ציון כולל של 95% ומעלה בעמידה בקריטריונים.
• אף רשות הכלולה במדד לא קיבלה ציון כולל נמוך מ-55%, שיפור לעומת שנים קודמות.
• מרביתן המכריע של הרשויות במדד זה מקנות ממשק ידידותי לכניסה לאתר עבור התושבים.
• 36% מהערים בלבד מפרסמות מידע על ייצוג הולם של אוכלוסיות שונות. מעט יותר מ-50% מן הערים מפרסמות מידע לגבי מספר הבכירים ברשות לפי חלוקה מגדרית.
• 34 מתוך 39 רשויות פרסמו כראוי מידע הנוגע למבקר הרשות (פרסום הדו"חות שכתב ב-3 השנים האחרונות, פרטי הקשר שלו ודרכים בהן ניתן לפנות אליו).
• רוב הרשויות מפרסמות באתרן את המבנה הארגוני של הרשות, וכן, את חוקי העזר העירוניים לפי הנדרש לפי 'חוק חופש המידע'.
• נמצא כי רוב הרשויות לא מפרסמות מידע התורם לשקיפות מול התושבים אם אינו נדרש בחוק באופן מפורש.
• כל הרשויות מפרסמות פרוטוקולים של ישיבות מועצה, ומרביתן מפרסמות זאת בפורמט וידאו או אודיו.
• כל הרשויות פרסמו מידע בנושא ארנונה כנדרש, והציון הממוצע בקטגוריה זו הוא 100%.
• חל שיפור כללי בפרסום מידע הנוגע לאיכות הסביבה ברשויות השונות לעומת שנים קודמות.