חזרה לעמוד הקודם

ארצות הברית: בני נוער ומבוגרים מעדיפים בטיחות והגנה ברשת על פני האפשרות להתבטא בחופשיות

סקר שערך מכון המחקר PEW בקרב 4,897 בני נוער ומבוגרים אמריקנים ברבעון השני של שנת 2022 חושף נתונים חדשים על החשיבות שמייחס הציבור האמריקני לסביבה מקוונת בטוחה, על פני החופש לדבר ולהביע עמדה בצורה חופשית. הנתונים בעמוד זה מבוססים על דו"ח ייעודי שפרסם מכון PEW על סוגיה זו.

האם סביבה מקוונת נעימה ובטוחה חשובה יותר מאשר החופש לדבר ולהביע עמדה באופן חופשי?

 • 62% מבני הנוער בגילאי 13-17 סבורים שסביבה מקוונת נעימה ובטוחה חשובה יותר מאשר החופש לדבר ולהביע עמדה באופן חופשי, לעומת 28% בלבד שמחזיקים דעה הפוכה.
 • בני 56 ומעלה החזיקו גם הם בדעות דומות, כאשר 58% אמרו שסביבה מקוונת נעימה ובטוחה חשובה יותר מהחופש להביע עמדה באופן חופשי.

 

 • 57% מהמבוגרים בגילאי 18-29 אמרו שהחופש לדבר ולהביע עמדה באופן חופשי חשוב יותר מסביבה מקוונת נעימה ובטוחה.
 • 59% מבני הנוער בגילאי 13-17 אמרו כי לדעתם אנשים מתייחסים ברצינות רבה מדי לתוכן פוגעני באינטרנט, ו-54% מהמבוגרים הביעו דעה דומה. לעומתם 40% מבני הנוער ו-44% מהמבוגרים חשבו כי לעיתים קרובות אנשים לא מתייחסים ברצינות מספקת לתוכן פוגעני.

השפעה של עמדה פוליטית

נראה כי להשתייכות פוליטית יש השפעה גם על דעותיהם של בני נוער וגם על דעותיהם של מבוגרים בנוגע למה יותר חשוב – חופש דיבור מול סביבה מקוונת בטוחה. עם זאת, בני נוער נוטים להעדיף סביבה מקוונת בטוחה על פני חופש דיבור יותר מאשר מבוגרים בעלי נטיות פוליטיות דומות לשלהם.

 • בקרב בני נוער ומבוגרים כאחד, ישנם הבדלים מהותיים לפי מפלגות. לבני נוער רפובליקנים יש סיכוי גבוה יותר מבני נוער דמוקרטיים לומר שהיכולת לדבר בחופשיות באינטרנט חשובה יותר. בקרב מבוגרים, לרפובליקנים יש סיכוי גבוה יותר מהדמוקרטים לומר שהיכולת לדבר בחופשיות באינטרנט חשובה יותר. מבוגרים דמוקרטיים במקום זאת נוטים יותר להעדיף מרחבים מסבירי פנים ובטוחים.
 • בנוגע לתוכן פוגעני, דעותיהם של בני נוער ומבוגרים בכל מפלגה דומות. עם זאת, נראו פערים בין המפלגות. בני נוער דמוקרטיים נוטים יותר מאשר בני נוער רפובליקנים לומר שתוכן פוגעני ברשת לא נלקח ברצינות מספקת (50% לעומת 27%), ודפוס דומה מופיע אצל מבוגרים דמוקרטים לעומת מבוגרים רפובליקנים (55% לעומת 32%).
  72% מבני הנוער הרפובליקנים ו-67% מהמבוגרים הרפובליקנים אומרים שישנה נטייה להתייחס ברצינות רבה מדי לתוכן פוגעני באינטרנט.
 •  

עמדות המאפיינות דמוגרפיות מוחלשות

 • בני נוער שחורים והיספנים נוטים לומר שהרגשה רצויה ובטוחה באינטרנט חשובה יותר מחופש הביטוי באינטרנט יותר מבני נוער לבנים, ושתוכן פוגעני מוצדק לעתים קרובות מדי כלא עניין גדול.
 • מבוגרים שחורים (60%) נוטים יותר מאשר מבוגרים לבנים (50%) או היספנים (46%) לתת עדיפות לתחושה רצויה ובטוחה. מבוגרים שחורים אף נוטים יותר ממבוגרים היספנים לומר שתוכן פוגעני מוצדק לעתים קרובות מדי כלא עניין גדול (51% לעומת 38%). השקפותיהם של מבוגרים לבנים והיספנים דומות סטטיסטית בשתי השאלות.
 • בנות נוער נוטות לתת עדיפות לתחושה רצויה ובטוחה ולומר תוכן פוגעני מוצדק לעתים קרובות מדי יותר מבנים. באופן דומה, נשים (58%) נוטות להעריך סביבה מסבירת פנים ובטוחה יותר מגברים (42%), ולהרגיש שאנשים מתרצים לעתים קרובות מדי חומר פוגעני כלא עניין גדול (50% לעומת 38%).