החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

דוח יישום חוק חופש המידע 2016

הדוח השנתי של היחידה הממשלתית לחופש המידע בוחן את יישום החוק במשרדי הממשלה ויחידות הסמך, וכן את פעילות היחידה בשנה זו. מטרת הדו"ח היא לשקף את המצב הקיים בתחום זה, להציף את הכשלים הדורשים תיקון ולהמליץ על פעולות לתיקון המצב. הדוח כולל את מספר הפניות שטופלו, סוגי הבקשות שנתקבלו, מספר הבקשות שנדחו, את הפירוט לגבי זמן הטיפול ואת הסיבות לדחייה, עתירות ופסקי דין.

אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים: "בימים אלו, בהם המידע הופך זמין יותר, ובמרחק לחיצת כפתור נפרש בפנינו עולם ומלואו, נדמה כי אין עוד צורך להכביר במילים מדוע שקיפות שלטונית אפשרית וחשובה לשם קיומה של דמוקרטיה מתקדמת. יחד עם זאת, גם טכנולוגיה חדשנית איננה תחליף לקידום השקיפות על ידי המנגנון הממשלתי ועל ידי האנשים המרכיבים אותו.
השנה, בהנחיית שרת המשפטים, השקיעה היחידה זמן רב בפרויקט הממשלתי החשוב בעניין "פרשת ילדי תימן", והובילה את המהלכים לחשיפת המידע העוסק בנושא בארכיון המדינה. נוסף על משימה ייחודית זו, המשיכה היחידה גם בשגרת עבודתה, הכוללת מעקב אחר יישומו של החוק, סיוע לממונים, הדרכות, עיבוי רשימת הרשויות הציבוריות, הקלה על הגשת בקשות למידע ועוד."

על פי הדיווחים שהוגשו ליחידה בשנת 2016 הוגשו לממשלה 6,659 בקשות חופש מידע המהוות עליה מזערית ביחס לשנה הקודמת, בה הוגשו 6,478 בקשות. במהלך השנה הסתיים הטיפול ב- 90.7% מהבקשות שהוגשו. 63% מהבקשות נענו תוך 30 יום. ב- 73.5% מהבקשות שהטיפול בהן הסתיים המידע נמסר (באופן מלא או חלקי). מספר הרשויות אליהן ניתן להגיש בקשה באמצעות אתר היחידה גדל מ-453 רשויות ב-2015, ל-1052 רשויות ב-2016.

הרשויות אליהן הוגשה כמות הבקשות הגדולה ביותר הן: משרד הבריאות- 834 בקשות, משטרת ישראל- 545 בקשות, ומשרד התחבורה והבטיחות בדרכים- 459. עלייה משמעותית בכמות הבקשות חלה בשנת 2016, במשרד הכלכלה- עלייה של 112%, במשרד הביטחון- עלייה ב-46% ובמשרד העלייה והקליטה- עלייה של 44%. הרשויות שבלטו לטובה בהיקף ההיענות והטיפול בבקשות הן הרשות הארצית לכבאות והצלה, בה נענו 99% מהבקשות, רשות המים והביוב, בה נענו 95% מהבקשות ורשות האוכלוסין וההגירה, בה ענו על 92% מהבקשות. המשרדים שנענו לכמות המועטה ביותר של בקשות הם: האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי- 19%, המשרד להגנת הסביבה- 24%, ומשרד הביטחון- 32%.

בהעלאת מסמכים לאתר בלטו לטובה הרשויות: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – שהעלו 150 מסמכים לאתר השנה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים- 145, משרד החינוך- 62, משרד המשפטים- 62.
העילות לדחיית בקשה ב-2016, היו בעיקר- "למרות שננקטו אמצעים סבירים לא ניתן היה לאתר את המידע"- 22%, "המידע נוצר בידי רשות אחרת"- 14%, "הקצאת משאבים בלתי סבירה"- 9%, פגיעה בפרטיות- 8%.

*תאריך פרסום הדו"ח המדויק אינו ידוע.