החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

תמיכה ציבורית בהגבלת תוכן באינטרנט והרשתות החברתיות: פערים פוליטיים וגילאיים (ארה"ב, 2023)

ביולי 2023 פרסם ארגון 'PEW Research Center' סקר לפיו מרבית האמריקאים תומכים בהגבלת תוכן שגוי או אלים ברשת על ידי הממשלה. נתונים אלו מציגים היפוך מגמה לעומת סקר זהה שערך הארגון בשנת 2018, שבו מרבית הנסקרים התנגדו לכך.

מהנתונים עולה כי ב-2018 רק 39% מהנסקרים תמכו בהגבלת תוכן מטעה או שגוי ברשת על ידי הממשלה, אפילו במחיר פגיעה בחופש המידע. לעומת זאת, בסקר העדכני שנערך ב-2023, 55% מהנסקרים תמכו – נתון שמשקף עליה של 16% בתמיכה בכך. ביחס לחברות הטכנולוגיה העלייה הייתה מתונה יותר – ב-2018 56% מהנסקרים תמכו בהגבלת מידע מטעה ברשת על ידי חברות הטכנולוגיה, בעוד שבסקר העדכני שנערך ב-2023 תמכו בכך 65%, עלייה של 9% בלבד.

ביחס לתמיכה של אמריקאים בהגבלת תוכן אלים במיוחד ברשת, אפילו במחיר פגיעה בחופש המידע, נמצא כי 60% מהנסקרים תומכים בהגבלת תוכן אלים במיוחד ברשת על ידי הממשלה, ו-71% תומכים בהגבלה כזו על ידי חברות הטכנולוגיה. 

מהנתונים עולה גם כי העמדה של אמריקאים לגבי הגבלת תוכן מטעה או שגוי מושפעת באופן משמעותי משיוכם המפלגתי ועמדתם הפוליטית – 70% מהנסקרים שהצביעו למפלגה הדמוקרטית תמכו בהגבלות, לעומת 39% בלבד מקרב המצביעים למפלגה הרפובליקנית.

השוואה לישראל

בסקר דומה שערך איגוד האינטרנט הישראלי במהלך שנת 2022,  נמצא כי מרבית הציבור הישראלי – 56% – מאמין שבטיחות ומוגנות של אנשים ברשת חשובה יותר מחופש הביטוי, בעוד רק 25% חשבו ההפך והעדיפו את חופש הביטוי ברשת.

ביחס לשוני בין גילאים, בקרב הנסקרים האמריקאיים 54% מבני 18-49 חשבו שעל הממשלה להגביל תוכן אלים במיוחד ברשת אפילו אם המשמעות היא פגיעה בחופש המידע, ו-43% מבני 18-49 חשבו שעל הממשלה להימנע מהגבלת תוכן כזה. זאת לעומת 66% שתמכו ו-31% שהתנגדו מבין הנסקרים האמריקאיים בגילאי 50+. כך גם ביחס להגבלת תוכן שגוי – 52% מבני 18-49 בעד הגבלתו על ידי הממשלה לעומת 58% מבני 50+. כלומר, אנשים מבוגרים יותר נוטים יותר לתמוך בהגבלת תכנים אלימים ושגויים ברשת.

בסקר שנערך בישראל על ידי איגוד האינטרנט הישראלי נמצאה מגמה דומה – כ-52.73% מבני ה-18-49 אמרו כי הם מעדיפים תחושת מוגנות וביטחון על פני חופש הביטוי בעת גלישה באינטרנט, ואילו כ-64% מבני ה-50+ ענו אותו הדבר. כלומר, גם בישראל מבוגרים נוטים להעדיף הגבלה של תכנים על פני חופש המידע או חופש הביטוי.

קישורים לנתונים ופרסומים נוספים: