נתונים אודות אלימות מקוונת – מיצ"ב תשע"ו

תאריך פרסום במאגר: 07 ביוני 2017

מקור הנתונים: ממשלת ישראל - משרד החינוך

המיצ"ב הוא דוח שנועד לשקף את התוצרים הקוגניטיביים והסביבה הפדגוגית של התלמידים בבתי הספר בישראל. כאן מובא חלק מהדוח העוסק באלימות מקוונת בקרב התלמידים.

המשיכו לקרוא כתבה זו

סקר ניטור אלימות בבתי הספר לפי דיווחי תלמידים (2016)

תאריך פרסום במאגר: 01 בפברואר 2017

מקור הנתונים: ממשלת ישראל - משרד החינוך, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה)

דוח ניטור האלימות 2016, הוא השלישי מתוך סדרת דוחות המופקים עבור משרד החינוך, וסוקר את מגוון ביטויי האלימות בבתי הספר בישראל, מידי שנתיים. הדוח…

המשיכו לקרוא כתבה זו

דו"ח מוגנות ילדי ישראל לשנת 2016

תאריך פרסום במאגר: 25 באוקטובר 2016

מקור הנתונים: מכון כנרת למוגנות ילדים (המכללה האקדמית כנרת)

דו"ח מכון כנרת לחקר מוגנות ילדים סוקר את שכיחות הבריונות בקרב תלמידי יסודי, במרחב הפיזי והווירטואלי, את שכיחות הצפייה מהצד ותגובות הצופים.

המשיכו לקרוא כתבה זו