בחזרה לעמוד הקודם

MasterCard

חברת Mastercard היא חברת שירותים פיננסיים אמריקאית בינלאומית. החברה מפעילה את MasterCard intelligence המספק נתונים אודות השימוש בכרטיסי אשראי ברחבי העולם. למידע נוסף ראו את אתר  MasterCard intelligence