חזרה לעמוד הקודם

יישוב מחלוקות: גלובס.ישראל

פאנליסט יחיד – עו"ד יונתן אגמון. 

ההחלטה ניתנה ביום 12.1.2023.

רקע וטענות הצדדים:

העותרת הגישה עתירה למנגנון יישוב המחלוקות של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), להעברת הזכויות בשם המתחם "גלובס.ישראל" ("שם המתחם"), שהמשיב מחזיק בו.

הצדדים הודיעו לפאנל כי הגיעו להסכמה לפיה המשיב יעביר את שם המתחם לעותרת. הפאנל התבקש לתת תוקף של הסכמה סופית להסכמת הצדדים וכן נתבקש החזר של דמי ההליך, או חלקם, נוכח הסכמת הצדדים.

נפסק: 

לאור הסכמת הצדדים העתירה התקבלה במלואה והפאנל הורה להעביר את שם המתחם לעותרת.

אשר לבקשה להחזר דמי ההליך. כללי יישוב המחלוקות תוחמים את סמכות הפאנל. סמכות הפאנל מוגבלת לשאלה האם יש לבטל את הקצאת שם המתחם למחזיק. דמי ההליך, שיעורם ומועד התשלום נקבעו מראש בכללים. בכללים אין כלל המורה שניתן להשיב את דמי ההליך. משהוגשה העתירה, שולמו דמי ההליך והפאנל הוקם, לא יכול הפאנל לסטות מהכללים ולהורות על השבת דמי ההליך או חלקם. הדבר מקובל גם במנגנוני יישוב מחלוקת אחרים בנושא שמות מתחם.

האמור לעיל מהווה תמצית של ההחלטה. להחלטה המלאה לחצו כאן [PDF]