חזרה לעמוד הקודם

שאלות נפוצות בנושא הפסקת הרישום הישיר

[section title="מהי משמעות המהלך של הפסקת הרישום הישיר באמצעות האיגוד?"]איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) מפסיק את הרישום והניהול הישיר של שמות מתחם בסיומת IL. החל מתאריך ה- 1/11/16 פעולות רישום וחידוש שמות המתחם שהאיגוד מנהל כיום בעצמו יתאפשרו אך ורק באמצעות רשמיו המוסמכים של האיגוד. האיגוד יעדכן את מחזיקי שמות המתחם המנוהלים כיום באיגוד באמצעות הודעת דוא"ל שתישלח אליהם לקראת מועד החידוש ויודיע להם כי יהיה עליהם להעביר את ניהול שם המתחם שברשותם לרשם מוסמך.
*פרט לשמות מתחם בסיומת k12.il שימשיכו להיות מנוהלים באיגוד
[/su_spoiler] [section title="מדוע האיגוד מפסיק את הרישום הישיר?"]מהלך זה משלים מהלך שהתחיל בשנת 2007, כאשר האיגוד החליט להסמיך רשמים מוסמכים על מנת להגביר תחרות ולשפר את רמת השירות הניתנת למשתמשי הקצה. באמצעות מהלך זה עבר האיגוד למודל מרשם-רשם כנהוג במרשמים רבים בעולם. האיגוד ימשיך בתפקידו כגורם המנהל את תשתית המחשוב ומאגר המידע הדרושים לניהול מרשם שמות המתחם הישראלי, ובקביעת הכללים הטכנולוגיים והמשפטיים של פעולת הרשמים והמרשם.
[/su_spoiler] [section title="האם אפשר להמשיך ולנהל את שם המתחם ישירות באמצעות האיגוד?"]לא, אין אפשרות כזו.
*פרט לשמות מתחם בסיומת k12.il שימשיכו להיות מנוהלים באיגוד
[/su_spoiler] [section title="מתי האיגוד יעדכן את מחזיקי שמות המתחם המנוהלים דרכו?"]האיגוד שלח הודעת דוא"ל לכל המחזיקים ואנשי הקשר של שמות המתחם הללו (בהתאם לפרטים המעודכנים כיום במרשם) ובנוסף ישלח הודעה נוספת למחזיקים לקראת מועד החידוש.
[/su_spoiler] [section title="שם המתחם שאני מחזיק נרשם לפני 1999, האם אני צריך להעבירו לרשם?"]לא, שם מתחם שנרשם לפני 1999 יכול להמשיך להיות מנוהל באיגוד.
[/su_spoiler] [section title="תוך כמה זמן אני צריך להעביר את שם המתחם שברשותי לרשם מוסמך?"]המועד האחרון להעברת הניהול של שם המתחם הוא לקראת מועד פקיעת תקופת הרישום של שם המתחם. מומלץ לעשות זאת לפני מועד הפקיעה כדי להבטיח את מלוא הזמן לבחירת רשם ולחידוש שם המתחם.
[/su_spoiler] [section title="האם אני יכול להעביר את ניהול שם המתחם שלי כבר עכשיו?"]כן, מומלץ לעשות זאת בהקדם. העברת הניהול אינה כרוכה בתשלום.
[/su_spoiler] [section title="יש לי מספר שמות מתחם שכל אחד מהם פוקע בתאריך אחר, האם אני יכול להעביר אותם בבת אחת/באותו מועד?"]כן. ניתן להעביר את שמות המתחם לרשמים בכל עת. רצוי שלא לחכות למועד פקיעת שם המתחם.
[/su_spoiler] [section title="איך אני מעביר את ניהול שם המתחם שלי לרשם מוסמך?"]

תהליך העברת ניהול שם המתחם לרשם כרוך במספר פעולות:

בקשה לקוד אישור העברה

תחילה יש להצטייד בקוד אישור העברה על מנת ליזום את פעולת העברת הדומיין לרשם אליו תבחר.
הרשם הנבחר יבקש ממך את הקוד במעמד הגשת הבקשה, וללא הקוד לא תתאפשר הגשת הבקשה.
ניתן להגיש בקשה לקבלת קוד דרך קישור זה.
שימו לב: הקוד תקף לחמישה ימים מרגע הפקתו.

בחירת רשם

יש לבחור את הרשם דרכו תרצה לנהל את שם המתחם שלך.
האיגוד ממליץ לבצע השוואה בין הרשמים לפני הבחירה ברשם, מומלץ לעיין במדריך לבחירת רשם טרם קבלת ההחלטה.

פתיחת חשבון ניהול

על מנת להעביר את שם המתחם לרשם יש לפתוח חשבון ניהול באתר הרשם, הפעולה אינה כרוכה בתשלום.
במידה ותהליך העברת שם המתחם או פתיחת החשבון אינו ברור באתר הרשם, ניתן ליצור קשר עם הרשם שבחרת בטלפון או במייל על מנת לקבל הנחיות מפורטות.

הגשת בקשה להעברת שם המתחם

כעת יתאפשר לך להגיש באתר של הרשם החדש בקשת העברת ניהול לשם המתחם המוחזק על ידך.
במעמד הבקשה תתבקש להזין את הקוד אשר קיבלת מאיתנו.

[/su_spoiler] [section title="האם תהליך העברה לרשם כרוך בתשלום?"]לא, תהליך העברת ניהול (transfer) אינו כרוך בתשלום.
[/su_spoiler] [section title="שם המתחם שלי פקע האם אני עדיין יכול להעביר אותו לרשם מוסמך?"]כן, גם לאחר מועד הפקיעה מתאפשר מעבר לרשם מוסמך למשך תקופה מוגבלת (תקופת חסד) אך חשוב לשים לב ולחדש את שם המתחם במהירות האפשרית.
[/su_spoiler] [section title="האם אני צריך למחוק את שם המתחם שלי לפני שאני מעביר אותו לרשם מוסמך?"]לא. אינך צריך למחוק את שם המתחם. כל שעליך לעשות הוא להעביר את ניהול שם המתחם לרשם מוסמך.
[/su_spoiler] [section title="האם אני צריך לשלם את יתרת תקופת הרישום לרשם המוסמך?"]העברת הניהול אינה כרוכה בתשלום. התשלום לרשם הינו עבור חידוש הרישום בלבד והוא יתבצע במעמד חידוש שם המתחם לקראת מועד הפקיעה של תקופת הרישום.
[/su_spoiler] [section title="מהם הרשמים המוסמכים אליהם אני יכול להעביר את שם המתחם שלי?"]רשמים מוסמכים הם גופים שהוסמכו על ידי האיגוד להעניק שירותי רישום. רשימת הרשמים המוסמכים מתפרסמת באתר האיגוד.
[/su_spoiler] [section title="האם האיגוד יכול להמליץ על רשם מוסמך/ האם יש רשם מומלץ?"]בשם הניטרליות והיחס השווה לכל הרשמים האיגוד אינו ממליץ על רשם זה או אחר. כל הרשמים הוסמכו על-ידי האיגוד בתהליך מסודר.
[/su_spoiler] [section title="מה האיגוד יעשה בעתיד?"]האיגוד יתמקד בניהול תשתית המחשוב ומאגר המידע הדרושים לניהול מרשם שמות המתחם, ובקביעת הכללים הטכנולוגיים והמשפטיים של פעולת הרשמים והמרשם. בנוסף, האיגוד יעסוק בפיקוח על אופן הפעולה של הרשמים, הן בהיבטים של השירות ללקוח הסופי והן ברמת אבטחת המידע.
[/su_spoiler] [section title="מי מפקח על התנהלות הרשמים?"]האיגוד משמש כגורם מפקח על פעילות הרשמים בכל הנוגע לתפקודם בנושא שמות מתחם בסיומת IL. בלבד.
[/su_spoiler] [section title="מה אני עושה אם נפגעתי מרשם?"]במרשם השמות קיים מנגנון לטיפול בתלונות הציבור בנוגע לפעילות הרשמים המוסמכים. בפנייתכם יש לתאר את פרטי המקרה ולצרף להודעה חומרים רלוונטיים.
[/su_spoiler] [section title="כיצד אני יכול לעבור מרשם מוסמך אחד לאחר?"]מחזיק שם מתחם רשאי להעביר באופן חופשי את ניהול שם מתחם לרשם מוסמך אחר. לצורך העברת הניהול, יש לפנות לרשם אליו מעוניינים להעביר את הניהול ולהגיש בקשה להעברת שם המתחם. אם שם המתחם נעול להעברה, יש לפנות לרשם המנהל ממנו מבקשים לעבור, ולהורות לו על פתיחת נעילת שם המתחם.
כל עוד רישום שם המתחם בתוקף, אין הגבלה על מספר העברות הניהול או על תדירותן. בקשת העברת הניהול מאושרת באופן אוטומטי על ידי המערכת לאחר 5 ימים. בפרק זמן זה לרשם יש אפשרות להגיש התנגדות להעברת הניהול.
שם מתחם רשום שאיננו בתוקף, יכול להיות מועבר פעם אחת בלבד לרשם אחר, וזאת על מנת לאפשר למחזיק שם המתחם, אם הוא מעוניין בכך, לחדש את תוקף רישום שם המתחם באמצעות רשם אחר.
[/su_spoiler]