חזרה לעמוד הקודם

עדכון פרטים (Modify)

אילו פרטים ניתן לעדכן בדומיין?

  • פרטי כתובת, טלפון או דוא"ל של מחזיק הדומיין או של כל אחד מאנשי הקשר.
  • החלפת אנשי קשר
  • נעילה או שחרור מנעילה (Transfer Lock/ Unlock)
  • שרתי DNS
  • שם המחזיקרק במקרים ספציפיים (ראה הרחבה בהמשך)

הליך עדכון הפרטים מיועד לביצוע כל עדכון שאיננו העברת זכויות האחזקה בדומיין למחזיק אחר.
עדכון פרטים אינו כרוך בתשלום.

איך אוכל לבדוק אם השינויים שביקשתי בוצעו?

לאחר הגשת בקשת העדכון דרך הממשק של הרשם, מעביר הרשם את השינויים למרשם. הבקשה צפויה להיות מאושרת אוטומטית תוך מספר דקות.
תוכלו לוודא שהפרטים עודכנו, ע"י חיפוש הדומיין במערכת הwhois.
אם ראיתם שהשינוי לא בוצע, פנו לרשם שלכם על מנת לקבל סיוע.
שימו לב: עדכון הפניית שרתי ה-DNS של הסיומת il., לא מתבצע מיד עם אישור הבקשהשינוי זה מתבצע 4 פעמים ביממה.

כיצד ניתן לעדכן את שם המחזיק?

אם ברצונכם לעדכן את שם המחזיק לשם של מחזיק אחר (שינוי של האישיות המשפטית המחזיקה בדומיין), ההליך אינו אפשרי באמצעות עדכון פרטים אלא באמצעות בקשה להעברת זכויות (Reassign), הליך הכרוך בתשלום. תוכלו לקרוא על כך כאן.

ניתן לעדכן את שם המחזיק ללא תשלום, רק במקרים ספציפיים בהם האישיות המשפטית המחזיקה בדומיין אינה משתנה. למשל, במקרים בהם תאגיד או אדם שינו את שמם או במקרה של שגיאת סופר ברישום.
שינוי כזה נעשה בהליך מיוחד ורק לאחר הצגת מסמכים מתאימים, על פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה. אם לא ידוע לכם איך להגיש את הבקשה או מהו סוג המסמכים הדרושים לכם, יש לפנות לרשם דרכו מנוהל הדומיין לקבלת הנחיות.

היכן ניתן להגיש בקשת עדכון?

את בקשת העדכון יש להגיש באמצעות הרשם המוסמך המנהל את הדומיין.

להגשת בקשת Modify (עדכון פרטים) עבור דומיין שמנוהל ישירות באיגוד