חזרה לעמוד הקודם

העברת ניהול שם מתחם מהאיגוד לרשמים המוסמכים

העברת ניהול שם מתחם מהאיגוד לרשמים כרוכה במספר פעולות:

בחירת רשם

תחילה יש לבחור את הרשם דרכו תרצה לנהל את שם המתחם שלך.
האיגוד ממליץ לבצע השוואה בין הרשמים לפני הבחירה ברשם, מומלץ לעיין במדריך לבחירת רשם טרם קבלת ההחלטה.

פתיחת חשבון ניהול

על מנת להעביר את שם המתחם לרשם יש לפתוח חשבון ניהול באתר הרשם, הפעולה אינה כרוכה בתשלום.
במידה ותהליך העברת שם המתחם או פתיחת החשבון אינו ברור באתר הרשם, ניתן ליצור קשר עם הרשם שבחרת בטלפון או במייל על מנת לקבל הנחיות מפורטות.

הגשת בקשה להעברת שם המתחם

לאחר פתיחת החשבון באתר הרשם יתאפשר לך להגיש בקשת העברה/שיוך (transfer) לשם המתחם המוחזק על ידך.

שליחת אישור העברה לרשם

עם סיום הגשת הבקשה תתבקש לשלוח לאיגוד האינטרנט את הטופס הבא, כשהוא חתום ע"י מחזיק שם המתחם או איש הקשר האדמיניסטרטיבי:

אישור העברת ניהול שם מתחם

את הטופס ניתן לשלוח לפקס: 03-9700901 או סרוק לדוא"ל: transfer@isoc.org.il.
לאחר קבלת הטופס במשרדי האיגוד, נציגי המרשם ייזמו שיחה טלפונית לגורם החתום על הטופס, לצורך ווידוא נוסף, ויאשרו מולו את ההעברה לרשם.

חשוב לציין: מחזיק שם מתחם רשאי להעביר באופן חופשי את ניהול שם מתחם לרשם מוסמך אחר. הרשם שממנו מועבר הניהול אינו רשאי להתנגד להעברה כזו אם התקבלה הוראה ממחזיק שם המתחם.

למידע נוסף ראה – העברת ניהול בין רשמים.