החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: גיגי נ' אלדד פרי נדל"ן בע"מ ואח'

בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה כייצוגית. עניין בקשת האישור בטענת המבקש כי המשיבים הפרו את הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, שעה ששלחו דברי פרסומת למכשיר הסלולרי של המבקש וחברי הקבוצה, בדמות הצעה לרכישת נכס אותו הם משווקים, ללא קבלת הסכמה מראש, ללא ציון המילה "פרסומת" בכותרת ההודעה ועוד.

נפסק

עוד טרם הגשת התגובה לבקשת האישור, הגיע אל המבקש, לטענתו, מידע לפיו באותו עניין ממש הוגשה בקשה קודמת לאישור תובענה ייצוגית, שעניינה זהה, והיא תלויה ועומדת בבית המשפט השלום בראשל"צ ובה הוגש הסדר פשרה לאישור [ת"צ 75299-10-18]. במקביל הגישו המשיבים בקשה להורות על העברת הדיון בבקשת האישור למותב הדן בבקשת האישור הקודמת. בנסיבות אלו החליט המבקש שלא לעמוד על ניהול ההליך בתיק זה וביקש להסתלק מבקשתו. הצדדים הגיעו להסכמה על פיה המבקש יסתלק מבקשת האישור ללא צו להוצאות ובלא ליטול חלק בהליך האחר המושתת על אותן טענות. המבקש הצהיר כי לא קיבל מאום מהמשיבים בהליך זה כנגד ההסכמה להסתלקותו. כאשר הוברר כי אין תוחלת לניהול ההליך בתיק זה והיה מקום להורות על העברת הדיון בו לבימ"ש אחר שדן בבקשה דומה, יש להתיר למבקש להסתלק מבקשת האישור בתנאיה. בנסיבות אלו אין צורך בפרסום ההסתלקות.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.