חזרה לעמוד הקודם

פסיקת דואר זבל: פז גז בע"מ ואח' נ' רופא

בקשה לאיחוד 9 תובענות לפי תקנה 7 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. התובענות הוגשו בנפרד על-ידי המשיב, בעילה של משלוח דבר פרסומת לתיבות דוא"ל הרשומות על-שמו, בניגוד לכאורה לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.

נפסק – דין הבקשה להתקבל באופן חלקי. התובענות שאיחודן מבוקש עוסקות בנושאים דומים וקשורות אלו באלו, באופן המצדיק את איחוד הדיון. יש לדחות את נימוקו של המשיב לפיו קיים בין ההודעות שוני בזהות המשגר ובתיבה אליה נשלחו ההודעות. די בכך שבין התובענות קיימת השקה, גם אם לא חפיפה מוחלטת, בכדי לקבוע כי הן באותו נושא. העדר זהות מוחלטת בין בעלי הדין בהליכים אינו גורע ממסקנה זו. התובענות יידונו בביהמ"ש השלום בת"א, שגם יכריע בשאר הבקשות הדיוניות של המבקשים.

קישור לפסק הדין המלא

פסק הדין נלקח מאתר בתי המשפט.
התמצית מתפרסמת באדיבות האתר law.co.il.